Priėmimo datos

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Konkurso į rezidentūros studijas skelbimas
2022 m. gegužės 2 d.
Motyvacijos pokalbiai
Motyvacijos pokalbiai LSMU
2022 m. gegužės 3 d. – birželio 3 d.
Apeliacijų priėmimas LSMU
2022 m. gegužės 4 d. – birželio 6 d.*
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas LSMU
2022 m. birželio 8 d.
Motyvacijos pokalbiai VU
2022 m. gegužės 3 – birželio 7 d.
Apeliacijų priėmimas VU
2022 m. gegužės 3 – birželio 8 d. *
Apeliacijų nagrinėjimas VU
2022 m. birželio 10 d.
Priėmimo konkursas
Prašymų dalyvauti konkurse į rezidentūros studijų programas registravimas
2022 m. birželio 1 d. – 20 d. (imtinai) **
Konkursinių balų skelbimas
2022 m. birželio 28 d. 15 val.
Apeliacijų priėmimas
Iki 2022 m. birželio 29 d. 16 val.
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų skelbimas
2022 m. birželio 30 d. 15 val.
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas
2022 m. liepos 1 d. 14 val.
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarčių sudarymas
2022 m. liepos 1 – 4 d. iki 16 val.
Informacija apie likusias laisvas vietas
2022 m. liepos 7 d. 10 val.
Prašymų dalyvauti papildomame konkurse registravimas (likus laisvų vietų)
2022 m. liepos 7 d. nuo 10 val. iki 16 val.
Dalyvaujančių papildomame priėmime kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas
2022 m. liepos 11 d. 13 val.
Papildomo priėmimo metu pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarčių sudarymas
2022 m. liepos 11 – 12 d. iki 12 val.
Priėmimo komisijos (LSMU Rezidentūros komiteto) posėdžiai (stojančiųjų į likusias laisvas vietas dalyvavimas būtinas)
2022 m. liepos 14 d. 10 val.
2022 m. liepos 21 d. 10 val. .
VU priėmimo į rezidentūrą komisijos posėdžiai (stojančiųjų į likusias laisvas vietas dalyvavimas būtinas)
2022 m. liepos 14 d. 10 val.
2022 m. liepos 21 d. 10 val.

*Per 1 darbo dieną po atitinkamo motyvacijos pokalbio.

**Stojamoji įmoka turi būti sumokėta iki birželio 16 d. (imtinai)