Vilniaus universitetas

Kodas Rezidentūros studijų programos pavadinimas Studijų trukmė (metais) Suteikiama kvalifikacija
MEDICINOS kryptis  
7330GX114 Abdominalinė chirurgija 5 Abdominalinės chirurgijos gydytojas
7330GX088 Akušerija ir ginekologija 4 Gydytojas akušeris ginekologas
7330GX113 Alergologija ir klinikinė imunologija 4 Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas
7330GX086 Anesteziologija ir reanimatologija 4 Gydytojas anesteziologas reanimatologas
7330GX099 Chemoterapinė onkologija 5 Gydytojas onkologas chemoterapeutas
7330GX085 Chirurgija 5 Gydytojas chirurgas
7330GX111 Darbo medicina 4 Darbo medicinos gydytojas
7330GX084 Dermatovenerologija 4 Gydytojas dermatovenerologas
7330GX102 Dietologija 3 Gydytojas dietologas
7330GX101 Endokrinologija 4 Gydytojas endokrinologas
7330GX100 Fizinė medicina ir reabilitacija 3 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
7330GX087 Gastroenterologija 4 Gydytojas gastroenterologas
7330GX093 Genetika 4 Gydytojas genetikas
7330GX083 Geriatrija 4 Gydytojas geriatras
7330GX082 Hematologija 4 Gydytojas hematologas
7330GX076 Infekcinės ligos 4 Infekcinių ligų gydytojas
7330GX097 Kardiologija 4 Gydytojas kardiologas
7330GX075 Klinikinė toksikologija 3 Klinikinės toksikologijos gydytojas
7330GX112 Kraujagyslių chirurgija 5 Gydytojas kraujagyslių chirurgas
7330GX109 Krūtinės chirurgija 5 Gydytojas krūtinės chirurgas
7330GX108 Laboratorinė medicina 4 Laboratorinės medicinos gydytojas
7330GX094 Nefrologija 4 Gydytojas nefrologas
7330GX110 Neurochirurgija 5 Gydytojas neurochirurgas
7330GX091 Neurologija 4 Gydytojas neurologas
7330GX074 Oftalmologija 3 Gydytojas oftalmologas
7330GX081 Ortopedija ir traumatologija 5 Gydytojas ortopedas traumatologas
7330GX080 Otorinolaringologija 3 Gydytojas otorinolaringologas
7330GX079 Patologija 4 Gydytojas patologas
7330GX106 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 5 Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
7330GX090 Psichiatrija 4 Gydytojas psichiatras
7330GX092 Pulmonologija 4 Gydytojas pulmonologas
7330GX078 Radiologija 4 Gydytojas radiologas
7330GX098 Radioterapinė onkologija 4 Gydytojas onkologas radioterapeutas
7330GX107 Reumatologija 4 Gydytojas reumatologas
7330GX116 Skubioji medicina 5 Skubiosios medicinos gydytojas
7330GX095 Sporto medicina 3 Sporto medicinos gydytojas
7330GX077 Šeimos medicina 3 Šeimos gydytojas
7330GX073 Širdies chirurgija 5 Gydytojas širdies chirurgas
7330GX104 Teismo medicina 4 Teismo medicinos gydytojas
7330GX105 Urologija 5 Gydytojas urologas
7330GX072 Vaikų chirurgija 5 Gydytojas vaikų chirurgas
7330GX089 Vaikų ir paauglių psichiatrija 4 Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
7330GX071 Vaikų ligos 4 Vaikų ligų gydytojas
7330GX103 Vaikų ligos ir neonatologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas neonatologas
7330GX117 Vaikų ligos ir vaikų alergologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų alergologas
7330GX067 Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų endokrinologas
7330GX070 Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų gastroenterologas
7330GX096 Vaikų ligos ir vaikų onkohematologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų onkohematologas
7330GX118 Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos 5 Vaikų ligų gydytojas ir vaikų infekcinių ligų gydytojas
7330GX066 Vaikų ligos ir vaikų intensyvioji terapija 6 Vaikų ligų gydytojas ir vaikų intensyviosios terapijos gydytojas
7330GX115 Vaikų ligos ir vaikų kardiologija 6 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų kardiologas
7330GX069 Vaikų ligos ir vaikų nefrologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų nefrologas
7330GX065 Vaikų ligos ir vaikų neurologija 6 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų neurologas
7330GX068 Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų pulmonologas
7330GX119 Vaikų ligos ir vaikų reumatologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų reumatologas
7330GX122 Veido ir žandikaulių chirurgija 5 Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas
7330GX064 Vidaus ligos 5 Vidaus ligų gydytojas
ODONTOLOGIJOS kryptis
7330GX123 Burnos chirurgija 3 Gydytojas burnos chirurgas
7330GX126 Endodontologija 3 Gydytojas endodontologas
7330GX121 Ortodontija 3 Gydytojas ortodontas
7330GX120 Ortopedinė odontologija 3 Gydytojas odontologas ortopedas
7330GX124 Periodontologija 3 Gydytojas periodontologas
7330GX125 Vaikų odontologija 3 Gydytojas vaikų odontologas

3.1. Konkursinio balo sandara.

Rezidentūros studijų programų kryptis Kokio pasirengimo asmenys priimami Atrankos kriterijai, papildomi balai Konkursinio balo formulė
Medicinos kryptis Medicinos magistras, gydytojas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų vidurkis, klinikinės medicinos praktikos egzamino įvertinimas, baigiamojo egzamino įvertinimas, mokslinės veiklos įvertinimas, motyvacijos pokalbio įvertinimas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų aritmetinio vidurkio, klinikinės medicinos praktikos egzamino įvertinimo, baigiamojo egzamino įvertinimo, mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2 balų), motyvacijos pokalbio įvertinimo (iki 5 balų) suma
Odontologijos kryptis Odontologijos magistras, gydytojas odontologas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų vidurkis, odontologijos klinikinės praktikos egzamino įvertinimas, baigiamojo egzamino įvertinimas, mokslinės veiklos įvertinimas, motyvacijos pokalbio įvertinimas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų aritmetinio vidurkio, odontologijos klinikinės praktikos egzamino įvertinimo , baigiamojo egzamino įvertinimo, mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2 balų), motyvacijos pokalbio įvertinimo (iki 5 balų) suma

3.2. Konkursinio balo apskaičiavimo formulės

3.2.1. Stojančiųjų į Vilniaus universiteto medicinos krypties rezidentūros studijų programas konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę:

KSR = ((SV + 0,5 BEP + PDV) / n ) + MD + M;

KSR – konkursinis balas;

SV – vientisųjų(įskaitant nuo 2017 m. vykdomą medicinos internatūros egzaminą) medicinos studijų dalykų pažymių vidurkis, skaičiuojamas taip:

SV = 2/3 SSV + 1/3 ASV;

SSV – vientisųjų medicinos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių svertinis vidurkis:

čia k1  yra vientisųjų medicinos studijų baigimo diplomo priede įrašyto  dalyko, įvertinto pažymiu, neįskaitant baigiamųjų egzaminų, apimtis kreditais, pi – to dalyko pažymys,  n – tokių dalykų skaičius);

ASV – vientisųjų medicinos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis:

BEP – vientisųjų medicinos studijų baigiamojo egzamino pažymys;

PDV – vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų pažymių vidurkis, skaičiuojamas taip:

PDV = 2/3 PDS + 1/3 PDA (PDS – vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų pažymių svertinis vidurkis, PDA – vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų pažymių aritmetinis vidurkis);

M – motyvacijos įvertinimas. Motyvacija vertinima iki 1 balo. Stojantiesiems į veido ir žandikaulių chirurgijos studijų programos rezidentūrą, turintiems gydytojo burnos chirurgo kvalifikaciją (baigusiems burnos chirurgijos studijų programos rezidentūrą po pabaigtų odontologijos vientisųjų studijų) bei papildomai baigusiems vientisąsias medicinos studijas, prie motyvacijos vertinimo balo papildomai pridedmas 1 balas);

MD –papildomi balai, suteikiami už atliktus mokslinius darbus (sumuojami moksliniai darbai, atlikti vientisųjų ir rezidentūros studijų metu). Tokius mokslinius darbus registruoja ir vertina Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Papildomų balų už mokslinę veiklą suteikimo tvarką ir mokslinės veiklos vertinimo kriterijus nustato Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto taryba. Maksimali balų už mokslinę veiklą suma – 1 balas.

n,  – skaičiuojamų formulėje skaitiklių dėmenų skaičius.

3.2.2. Stojančiųjų į Vilniaus universiteto odontologijos krypties rezidentūros studijų programas konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę:

KSR = ((0,5 SV + BEP)/ n ) + IE + MD + M;

KSR – konkursinis balas;

SV – vientisųjų odontologijos studijų dalykų pažymių vidurkis, skaičiuojamas pagal forumlę:

SV =  1/3 SSV + 2/3 ASV;

SSV – vientisųjų odontologijos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių svertinis vidurkis;

čia k1 yra vientisųjų odontologijos studijų baigimo diplomo priede įrašyto i dalyko, įvertinto pažymiu, neįskaitant baigiamųjų egzaminų, apimtis kreditais,  pi – to dalyko pažymys, n  – tokių dalykų skaičius).

ASV – vientisųjų odontologijos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;

BEP – odontologijos studijų baigiamojo egzamino pažymys;

IE – odontologijos internatūros egzamino pažymys;

M – motyvacijos įvertinimas Motyvacija vertinama iki 2 balų.

MD – papildomi balai, suteikiami už atliktus mokslinius darbus (sumuojami moksliniai darbai, atlikti vientisųjų ir rezidentūros studijų metu). Tokius mokslinius darbus registruoja ir vertina Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Papildomų balų už mokslinę veiklą suteikimo tvarką ir mokslinės veiklos vertinimo kriterijus nustato Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto taryba. Maksimali balų už mokslinę veiklą suma – 1 balas.

n, – skaičiuojamų formulėje skaitiklio dėmenų skaičius.

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Konkurso į rezidentūros studijas skelbimas 2022 m. gegužės 2 d.
Motyvacijos pokalbiai
Motyvacijos pokalbiai LSMU 2022 m. gegužės 3 d. – birželio 3 d.
Apeliacijų priėmimas LSMU 2022 m. gegužės 4 d. – birželio 6 d.*
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas LSMU 2022 m. birželio 8 d.
Motyvacijos pokalbiai VU 2022 m. gegužės 3 – birželio 7 d.
Apeliacijų priėmimas VU 2022 m. gegužės 3 – birželio 8 d.*
Apeliacijų nagrinėjimas VU 2022 m. birželio 10 d.
Priėmimo konkursas
Prašymų dalyvauti konkurse į rezidentūros studijų programas registravimas 2022 m. birželio 1 d. – 20 d. (imtinai)**
Konkursinių balų skelbimas 2022 m. birželio 28 d. 15 val.
Apeliacijų priėmimas Iki 2022 m. birželio 29 d.  16 val.
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų skelbimas 2022 m. birželio 30 d. 15 val.
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas 2022 m. liepos 1 d. 14 val.
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarčių sudarymas 2022 m. liepos 1 d. – liepos 4 d. iki 16 val.
Informacija apie likusias laisvas vietas 2022 m. liepos 7 d. 10 val.
Prašymų dalyvauti papildomame konkurse registravimas (likus laisvų vietų) 2022 m. liepos 7 d. nuo 10 val. iki 16 val.
Dalyvaujančių papildomame priėmime kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas 2022 m. liepos 11 d. 13 val.
Papildomo priėmimo metu pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarčių sudarymas 2022 m. liepos 11 – 12 d. iki 12 val.
Priėmimo komisijos (LSMU Rezidentūros komiteto) posėdžiai (stojančiųjų į likusias laisvas vietas dalyvavimas būtinas) 2022 m. liepos 14 d. 10 val.

2021 m. liepos 21 d. 10 val.

VU priėmimo į rezidentūrą komisijos posėdžiai (stojančiųjų į likusias laisvas vietas dalyvavimas būtinas) 2022 m. liepos 14 d. 10 val.

2022 m. liepos 21 d. 10 val.

*Per 1 darbo dieną po atitinkamo motyvacijos pokalbio.

**Stojamoji įmoka turi būti sumokėta iki birželio 16 d. (imtinai)

Reikalingi dokumentai:

  • studijų baigimo diplomo kopija;
  • studijų baigimo diplomo priedo (priedėlio) kopija;
  • asmens tapatybės kortelė arba paso kopija;
  • internatūros baigimo pažymėjimo kopija;
  • nuotrauka;
  • pažyma apie lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B1 lygiu (jei stojantysis yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, neturintis leidimo nuolat gyventi Lietuvoje).
  • Jei išvardyti dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Stojamoji įmoka:

Stojant į rezidentūros studijų programas: nepriklausomai nuo pageidavimų skaičiaus –40  Eur.

Sąskaitos rekvizitai:

Įmokos kodas – 103211

Įmokos pavadinimas – Bendras priėmimas į rezidentūrą

Gavėjas – Vilniaus universitetas

Gavėjo kodas – 211950810

Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB

Gavėjo sąskaita – LT317300010095308400

Mokėjimo paskirtis – 15000013

Asmenims, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės šalių piliečiams bei kitų užsienio šalių piliečiams, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, studijuojantiems valstybės finansuojamuose vietose, studijų kaina atitinka 2022 m. norminę studijų kainą.

Metinė studijų kaina asmenims, pageidaujantiems studijuoti ne valstybės finansuojamoje vietoje (savo lėšomis) (eurais):

Medicinos krypties – 7 814 EUR.

Odontologijos krypties – 10 838 EUR.

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Studijų skyrius, 108 kab., M.K. Čiurlionio g. 21/27, LT-03101 Vilnius, tel. (8-5) 2398764, (8-5) 2398763, (8 5) 2398767 el. paštas rezidentura@mf.vu.lt

Visais priėmimo tvarkoje nenumatytais atvejais sprendimus priima Medicinos fakulteto dekano
įsakymu paskirta Priėmimo į rezidentūros studijas komisija.