Skip to main content

Projekto „Mokykis visą gyvenimą!“ tikslas – skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą, kuriant vieningą mokymosi visą gyvenimą informacinę sistemą ir sukuriant mokymosi galimybes. 

Projekto tikslinė grupė – 18–65 m. amžiaus asmenys, suinteresuoti mokymusi visą gyvenimą.

Siektini rezultatai:

šio projekto įgyvendinimas leis pasiekti tokius rodiklius:

– pradeda veikti MVG informacinė sistema vieno langelio principu  – 1 vnt.

– 18-65 metų amžiaus asmenys, kurie naudodamiesi bendra MVG sistema baigė kokybės užtikrinimo sistemos mokymus (iš kurių bent 40 % skirti skaitmeniniams įgūdžiams)  – 25641 asm. Atkreiptinas dėmesys, kad kokybės užtikrinimo sistemos mokymai suprantami, kaip mokymai pagal kokybės standartus atitinkančias programas. Kokybės reikalavimai neformalioms suaugusiųjų švietimo programoms bus nustatyti kokybės užtikrinimo tvarkoje, patvirtintoje švietimo,  mokslo ir sporto ministro.

Projekto trukmė – 2023 m. gegužės 11 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma18 432 699,37 Eur 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Projekto partneriai:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

Nacionalinė švietimo agentūra

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Plačiau apie projektą

MVG sistema apima plačias suaugusiųjų švietimo sistemos intervencijas, iš kurių pagrindinė yra vieno langelio principu veikiančios sistemos, grįstos Individualių mokymosi paskyrų modeliu (toliau – IMP) sukūrimas. Sukurta  IMP  sistema sudarys galimybę asmenims atitinkantiems valstybės nustatytus investavimo prioritetus, gauti valstybės finansuojamus mokymosi pasiūlymus. Sistemoje sutelktais įvairių tiekėjų mokymosi pasiūlymais pagal akredituotas/kokybės kriterijus atitinkančias mokymosi programas taip pat galės pasinaudoti ir asmenys, norintys už mokymąsi susimokėti savo lėšomis.  Sukurta internetinė svetainė per kurią bus registruojamasi į IMP bus naudojama kaip vienas langelis plačiai komunikacijai apie suaugusiųjų švietimo galimybes.

Finansuojant mokymosi galimybes per IMP sistemą, preliminariai numatoma, jog tikslūs investavimo prioritetai bus sutariami Nacionalinėje žmogiškųjų išteklių komisijoje (šios nuostatos turėtų būti įtvirtintos atnaujinamame Suaugusiųjų švietimo įstatyme).

Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45