Skip to main content

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kartu su projekto partnere Vilniaus kolegija įgyvendins studijas lituanistinio švietimo vykdytojams. Kviečiame norinčius studijuoti pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro studijų programoje teikti prašymus

2023 m. spalio 31d.

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projekto „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ (toliau – projektas) veiklą „Lituanistinio švietimo vykdytojų studijos“, kartu su projekto partnere Vilniaus kolegija nuo 2023 m. lapkričio 6 d. kviečia lituanistinio švietimo vykdytojus teikti prašymus ir dalyvauti atrankose į projekto lėšomis finansuojamas pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro studijas. Trejus metus trunkančios pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos tikslas – parengti kompetentingus pradinių klasių mokytojus, kurie, remdamiesi naujausiomis mokslo žiniomis ir profesinės veiklos tyrimais, kokybiškai ir inovatyviai organizuos formalųjį ir neformalųjį pradinių klasių mokinių ugdymą(si), grįstą mokinio poreikiais ir bendrosios kultūros vertybėmis.

Studijų programoje daug dėmesio skiriama tiek naujausioms teorinėms žinioms, tiek praktiniams pedagoginės veiklos įgūdžiams įtvirtinti, atliepiant naujausias švietimo tendencijas ir aktualiausius pokyčius, susijusius su ateities profesija. Siekiant šio tikslo, organizuojamas studijų procesas ir turinys yra tikslingai praplėstas ir papildytas lituanistinio švietimo organizavimo specifinėmis temomis, praktinėmis užduotimis, orientuotomis į lituanistinio švietimo įstaigų tipus ir unikalias situacijas. Studentai bus skatinami kelti ir analizuoti jiems aktualius klausimus, siekiant rasti atsakymus ir inicijuoti pokyčius drauge su inovatyviausiais dėstytojais. Taip pat bus kuriama palanki aplinka profesinei bendruomenei kurti, tinklams palaikyti, dalinantis profesiniais atradimais, patirtimi, metodinėmis priemonėmis ir žiniomis.

Vilniaus kolegija, atsižvelgdama į lituanistinio švietimo vykdytojų galimybes, planuoja taikyti lanksčias studijų formas ir užtikrinti studijų kokybę: didžiąją dalį studijų vykdyti nuotoliniu būdu; sudaryti sąlygas atlikti pedagoginę praktiką ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių ugdymo įstaigose kasdieniu (kontaktiniu) arba nuotoliniu mokymo(si) būdu.

Sėkmingai baigę studijas pedagogai bus pasirengę:

  • kurti saugią, šiuolaikišką, palankią vaikų adaptacijai, visapusiškam ugdymuisi edukacinę aplinką;
  • pažinti vaiką ir jo raidos dėsningumus, poreikius, skirtybes ir galimybes, pagal kurias sėkmingai modeliuos ir kūrybiškai pritaikys ugdymo(si) turinį ir jo elementus;
  • pažinti, vertinti ir taikyti vaiko pažangą skatinančias pedagoginių inovacijų strategijas;
  • profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti su vaiku ir jo šeima, kolegomis, ugdymo įstaigų bendruomene.

Planuojama atrinkti studijuoti 18 asmenų, dirbančių užsienio šalių ugdymo įstaigose, vykdančiose lituanistinio švietimo programas, ir turinčių tik vidurinį išsilavinimą.

Prašymai studijuoti Vilniaus kolegijoje priimami iki 2023 m. gruodžio 6 d. 17 val., teikti čia.

Planuojama studijų pradžia – 2024 m. vasario mėn.

Daugiau informacijos el. paštu olivija.bubnele@nsa.smm.lt.

Projektas Nr. 10-045-P-0001 vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.


Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45