Skip to main content

Studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose kviečiama per 21,2 tūkst. stojančiųjų, išaugo inžinerijos ir pedagogikos populiarumas

2023 m. rugpjūčio 02d.

Aukštosios mokyklos pagrindinio priėmimo metu šiemet pakvietė studijuoti daugiau stojančiųjų negu pernai. Į valstybės finansuojamas vietas jų pakviesta net 481 daugiau negu praėjusiais metais. Kvietimą studijuoti universitete arba kolegijoje gavo 21 246 stojantieji (2022 m. – 20 517). Šią žinią savo prašymo paskyroje ir elektroniniuose laiškuose jau gali matyti 11 466 jaunuoliai, pretenduojantys studijuoti universitetuose (2022 m. – 10 892), ir 9 780 – kolegijose (2022 m. – 9 625).

Iš visų 25 908 prašymą studijuoti ir duomenis pateikusių asmenų (2022 m. – 25 403) bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus tenkino 22 446 asmenys (2022 m. – 21 323). Turinčių teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas yra 15 191 (2022 m. – 13 404), iš jų 9 906 yra šių metų abiturientai (2022 m. – 8 143).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 12 345 asmenys (2022 m. – 11 864): universitetuose – 8 606 (2022 m. – 8 220), kolegijose – 3 739 (2022 m. – 3 644).

Sudaryti studijų sutarčių pakviesta ir daugiau negu pernai einamųjų metų abiturientų – 12 439 (2022 m. – 11 887): 8 374 universitetuose (2022 m. – 7 671) ir 4 065 kolegijose (2022 m. – 4 216).

Rekordinis skaičius stojančiųjų į ugdymo mokslus

Šiemet atsirado naujų tendencijų renkantis studijų kryptis: padidėjo trauka į inžinerijos mokslus, šiemet kviečiama studijuoti 9 proc. daugiau nei pernai.

Kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo 39 proc. daugiau stojančiųjų negu pernai: 1 413 stojančiųjų (2022 m. – 1 018), iš jų į valstybės finansuojamas vietas pakviesta 716 asmenų (2022 m. – 587). Pakviestųjų į Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programą yra beveik dvigubai daugiau. Jau ir pernai šios programos populiarumas buvo didelis: ją rinkosi trečdaliu daugiau pirmakursių negu ankstesniais metais. Šiemet daugiau pakviestųjų yra ir į pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos studijų programas. Nuo 2020 m. pedagogikos studijų populiarumas išaugo 67 proc.

Daugiausia būsimų pedagogikos studentų sulauks šios studijų programos: Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogika – 136, Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogika – 132, Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogika – 129. Įstojusieji į valstybės finansuojamas prioritetinių specializacijų pedagoginių studijų vietas turės galimybę gauti skatinamąsias 319 eurų stipendijas.

Kaip ir ankstesniais metais, pagal pirmąjį prioritetą universitetuose daugiausia stojančiųjų rinkosi socialinių, sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos, informatikos ir inžinerijos mokslų studijų programas.

Priėmimas įvyko į 570 studijų programų (2022 m. – 565), kuriose pasiektas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias leistinas studentų skaičius programoje.

Daugiausia stojančiųjų – į Vilniaus universitetą, Vilniaus ir Kauno kolegijas

Gausiausio stojančiųjų būrio sulauks Vilniaus universitetas, kuriame sudaryti studijų sutartis kviečiami 4 322 asmenys. Į Kauno technologijos universitetą pakviesti 1 385 stojantieji, į Vytauto Didžiojo universitetą – 1 374, į Vilniaus Gedimino technikos universitetą – 1 364, į Lietuvos sveikatos universitetą – 1 002. Kolegijose daugiausia stojančiųjų kviečiama mokytis Vilniaus kolegijoje – 1 716, Kauno kolegijoje – 1 572, SMK Aukštojoje mokykloje – 1 545, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje – 949.

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Medicinos studijų programą Vilniaus universitete – 201. Studijuoti Programų sistemų programoje Kauno technologijos universitete kviečiami 197, Vilniaus universitete Teisės studijų programoje – 192, Ekonomikos ir finansų programoje – 177 stojantieji, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos programoje – 144 stojantieji.

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų vietų turėtų užimti į Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo studijų programą kvietimus gavę stojantieji – 125. Į Programų sistemų studijų programą Vilniaus kolegijoje kvietimus gavo 83 stojantieji, į Kauno technikos kolegijos Automobilių techninį eksploatavimą – 71, į Kauno kolegijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo – 69, Logistikos – 62 stojantieji.

Daugiau šimtukininkų

Studijuoti kviečiami 1 514 stojančiųjų, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2022 m. – 1 223), iš kurių 1 116 – šių metų abiturientai (2022 m. – 815). Daugiausia šimtukininkų kviečiami studijuoti Vilniaus universitete – net 730.

Į menų studijų programas, į kurias stojant reikalingi stojamieji egzaminai, užsiregistravo 1 928 stojantieji (2022 m. – 1 974). Egzaminus išlaikė 1 614 stojančiųjų (2022 m. – 1 495).

Populiarėja trumposios studijos

Antrus metus vykstantis priėmimas į trumposios pakopos studijų programas šalies kolegijose šiemet sulaukė daugiau stojančiųjų. Į šias studijas gali pretenduoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją. Šiemet 29 stojantieji gavo kvietimus į informatikos mokslų studijų programas.

Studijų sutartis galima pasirašyti nuo rugpjūčio 3 d.

Nuo rugpjūčio 3 d. 8 val. iki rugpjūčio 4 d. 16 val. kvietimus gavę stojantieji kviečiami sudaryti sutartis su aukštosiomis mokyklomis. Dauguma aukštųjų mokyklų suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu nuo rugpjūčio 2 d. 15 val. iki rugpjūčio 4 d. 16 val.

Nuo rugpjūčio 7 d. 15 val. iki 10 d. stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 16 d.

Rugpjūčio 21 d. 15 val. iki 24 d. vyks papildomo priėmimo antrasis etapas, kurio metu stojantieji galės teikti prašymus į laisvas studijų vietas. Kvietimai studijuoti bus išsiųsti rugpjūčio 28 d.

Kvietimų mokytis aukštosiose mokyklose skaičius*

Aukštoji mokykla

Kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičius

Pokytis proc. (vf+
vnf/st)

Kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius

Pokytis proc.
(vnf)

Bendras pokytis proc.

(vf+

vnf/st+

vnf)

2023 m.

2022 m.

2023 m.

2022 m.

 

Universitetai

Balstogės universiteto filialas Vilniuje

11

14

-21

-21

Europos humanitarinis universitetas

4

13

-69

-69

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

77

76

1

1

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

51

52

-2

236

80

195

117

Kauno technologijos universitetas

1 270

1 138

12

115

115

0

11

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

23

16

44

44

Klaipėdos universitetas

205

191

7

103

91

13

9

LCC tarptautinis universitetas

2

3

-33

-33

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

166

171

-3

23

24

-4

-3

Lietuvos sporto universitetas

90

89

1

147

107

37

21

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

553

530

4

449

439

2

3

Mykolo Romerio universitetas

247

316

-22

281

263

7

-9

Vilniaus dailės akademija

269

285

-6

84

62

35

2

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1 178

1 046

13

186

204

-9

9

Vilniaus universitetas

3 592

3 474

3

730

762

-4

2

Vytauto Didžiojo universitetas

908

852

7

466

479

-3

3

Iš viso universitetuose

8 606

8 220

5

2 860

2 672

7

5

Kolegijos

Alytaus kolegija

94

87

8

168

155

8

8

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

90

98

-8

76

73

4

-3

Kauno kolegija

952

890

7

620

624

-1

4

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

62

72

-14

101

140

-28

-23

Kolpingo kolegija

107

122

-12

-12

Kauno technikos kolegija

233

241

-3

58

52

12

-1

Klaipėdos valstybinė kolegija

312

316

-1

637

554

15

9

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

43

44

-2

80

88

-9

-7

Lietuvos verslo kolegija

241

252

-4

-4

Marijampolės kolegija

77

88

-13

237

188

26

14

Panevėžio kolegija

109

107

2

259

186

39

26

SMK Aukštoji mokykla

1 545

1 525

1

1

Šiaulių valstybinė kolegija

209

188

11

370

335

10

11

Utenos kolegija

109

102

7

377

309

22

18

Vilniaus dizaino kolegija

30

32

-6

55

46

20

9

Vilniaus kolegija

1 098

1 089

1

618

650

-5

-1

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

321

290

11

103

296

-65

-28

Vilniaus verslo kolegija

389

386

1

1

Iš viso kolegijose

3 739

3 644

3

6 041

5981

1

2

IŠ VISO

12 345

11 864

4

8 901

8653

3

4

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.

Aukštoji mokykla

Studijų programa

Pakviestųjų į vf vietas sk.

Universitetai

1.

Vilniaus universitetas

Medicina

201

2.

Kauno technologijos universitetas

Programų sistemos

197

3.

Vilniaus universitetas

Teisė

192

4.

Vilniaus universitetas

Ekonomika ir finansai

177

5.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Medicina

144

6.

Vilniaus universitetas

Programų sistemos

129

7.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programų inžinerija

126

8.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Multimedija ir kompiuterinis dizainas

122

9.

Vilniaus universitetas

Politikos mokslai

118

10.

Vilniaus universitetas

Psichologija

111

Kolegijos

1.

Vilniaus kolegija

Tarptautinis verslas

125

2.

Vilniaus kolegija

Programų sistemos

83

3.

Kauno technikos kolegija

Automobilių techninis eksploatavimas

71

4.

Kauno kolegija

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

69

5.

Kauno kolegija

Logistika

62

6.

Vilniaus kolegija

Bendrosios praktikos slauga

61

7.

Vilniaus kolegija

Vaikystės pedagogika

57

8.

Kauno kolegija

Pardavimai ir marketingas

53

9.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Grafinis dizainas

52

10.

Kauno technikos kolegija

Statybos inžinerija

49

Daugiau informacijos apie centralizuotą priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/ ir https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

VGTU, ISM, VK nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.


Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45