Bendrojo priėmimo terminai

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms
2022 m. vasario 3 d. – 15 d.
Testų, jei taikomi, laikymas
2022 m. vasario 3 d. – 11 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
2022 m. vasario 3 d. – 15 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam
2022 m. vasario 17 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose
2022 m. vasario 17 d. – 18 d.
II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms
2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d.
Testų, jei taikomi, laikymas
2022 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 4 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam
2022 m. rugpjūčio 12 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose
2022 m. rugpjūčio 16 d. – rugpjūčio 18 d.
Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms
2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.
Testų, jei taikomi, laikymas
2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 22 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam
2022 m. rugpjūčio 26 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose
2022 m. rugpjūčio 29–30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – ir rugpjūčio 31 d.
LAISVŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ VIETŲ UŽPILDYMAS PRASIDĖJUS MOKYMOSI PROCESUI
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms
2022-09-05 – 2022-09-11
2022-09-19 – 2022-09-25
2022-10-03 – 2022-10-09
2022-10-17 – 2022-10-23
2022-10-31 – 2022-11-06
2022-11-14 – 2022-11-20
Prašymų atitikties formaliesiems reikalavimams tikrinimas
2022-09-05 – 2022-09-12
2022-09-19 – 2022-09-26
2022-10-03 – 2022-10-10
2022-10-17 – 2022-10-24
2022-10-31 – 2022-11-07
2022-11-14 – 2022-11-21
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam
2022-09-13
2022-09-27
2022-10-11
2022-10-25
2022-11-08
2022-11-22
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose
2022-09-14
2022-09-28
2022-10-12
2022-10-26
2022-11-09
2022-11-23
Profesinio mokymo įstaigos bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pažymi programas
2022-09-15 – 2022-09-16
2022-09-29 – 2022-09-30
2022-10-13 – 2022-10-14
2022-10-27 – 2022-10-28
2022-11-10 – 2022-11-11
-

2022 m. Bendrojo priėmimo datos į profesinio mokymo įstaigas spausdinimui