Skip to main content

Stojamieji testai

 • Reikalavimai testui

  Kai pasirinktoje programoje yra reikalavimas papildomai vertinti stojančiojo tinkamumą, organizuojamas testas stojančiojo specifiniams gebėjimams, specifinėms žinioms, bendrosioms ar profesijai reikalingoms kitoms kompetencijoms nustatyti. Nustatytą stojančiojo tinkamumą programai pagal atlikto testo rezultatus pripažįsta visos atitinkamą programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos.

  Stojančiojo papildomo tinkamumo mokytis pagal tam tikrą programą įvertinimo poreikį nustato ir testų rengimą koordinuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Testus rengia juos naudoti numačiusios ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pritarimą gavusios profesinio mokymo įstaigos pagal Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro nustatytą tvarką.

  Mokymo programas, dėl kurių numatyti testai, stojantysis gali pasirinkti (įrašyti į savo prašymą) ne vėliau kaip 24 val. iki testų tvarkaraštyje nurodytos vėliausios datos. Rezultatai apie stojančiojo tinkamumą pagal testo rezultatus įkeliami į BPIS, stojantysis apie juos papildomai informuojamas el. paštu. • Profesinio mokymo įstaigos, kurios vykdo testus

  Stojančiojo tinkamumą programai pagal atlikto testo rezultatus pripažįsta visos atitinkamą programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos. 2024 m. pagrindinio priėmimo (vasaros etape) testus organizuoja šios profesinio mokymo įstaigos:
  Alytaus profesinio rengimo centras
  Kauno informacinių technologijų mokykla
  Klaipėdos technologijų mokymo centras
  Panevėžio mokymo centras
  Šiaulių technologijų mokymo centras
  Elektrėnų profesinio mokymo centras
  Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN)

 • Profesinio mokymo programos, kurioms taikomi testai

  Asmeniui, užsiregistravusiam sistemoje ir į savo prašymą įtraukusiam profesinio mokymo programas, dėl kurių reikia atlikti testą, reikiami testai priskiriami BPIS skiltyje „TESTAI“. Asmuo gali pasirinkti vieną iš tvarkaraštyje numatytų testavimo datų. 

  Kai yra nustatytas reikalavimas papildomai vertinti stojančiojo tinkamumą, testą turi atlikti visi stojantieji į šias mokymo programas:
  – .NET programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P43061301, T43061304);
  – Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P42061301, P43061302, T43061305);
  – Php programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P42061302, P43061304, T43061307);
  – JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P42061303, P43061303, T43061306);
  – Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P43061305, T43061308).

  Testas yra atliekamas raštu. Jam atlikti skiriamos 45 minutės. Testo metu gali būti pateikiami klausimai ar užduotys iš kompiuterio vartojimo pagrindų, loginio mąstymo, taip pat programavimo pagrindų, atitinkančių vidurinio ugdymo Informacinių technologijų išplėstinio kurso programą.

Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45