Stojamieji testai

Kai pasirinktoje programoje yra reikalavimas papildomai vertinti stojančiojo tinkamumą, organizuojamas testas stojančiojo specifiniams gebėjimams, specifinėms žinioms, bendrosioms ar profesijai reikalingoms kitoms kompetencijoms nustatyti. Nustatytą stojančiojo tinkamumą programai pagal atlikto testo rezultatus pripažįsta visos atitinkamą programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos.

Stojančiojo papildomo tinkamumo mokytis pagal tam tikrą programą įvertinimo poreikį nustato ir testų rengimą koordinuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Testus rengia juos naudoti numačiusios ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pritarimą gavusios profesinio mokymo įstaigos pagal Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro nustatytą tvarką.

Mokymo programas, dėl kurių numatyti testai, stojantysis gali pasirinkti (įrašyti į savo prašymą) ne vėliau kaip 24 val. iki testų tvarkaraštyje nurodytos vėliausios datos. Rezultatai apie stojančiojo tinkamumą pagal testo rezultatus įkeliami į BPIS, stojantysis apie juos papildomai informuojamas el. paštu. 

Testų aprašus rasite čia:
Stojančiųjų testo užduočių reikalavimų aprašas 2020m.
Stojančiųjų testo užduočių reikalavimų aprašas 2021 m.

Stojančiojo tinkamumą programai pagal atlikto testo rezultatus pripažįsta visos atitinkamą programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos. 2023 m. pagrindiniame priėmime (žiemos etape) testus organizuoja šios profesinio mokymo įstaigos:

Kauno informacinių technologijų mokykla
Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras
VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras

Asmeniui, užsiregistravusiam sistemoje ir į savo prašymą įtraukusiam profesinio mokymo programas, dėl kurių reikia atlikti testą, reikiami testai priskiriami BPIS skiltyje „TESTAI“. Asmuo gali pasirinkti vieną iš tvarkaraštyje numatytų testavimo datų. 2023 m. pagrindiniame priėmime (žiemos etape) testai numatyti tik dėl Informacijos ir ryšio technologijos švietimo srities mokymo programų. 

Kai yra nustatytas reikalavimas papildomai vertinti stojančiojo tinkamumą, testą turi atlikti visi stojantieji į šias mokymo programas:
- JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P43061303)(P42061303)(T43061306)
- Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43061308)(P43061305)

Testas yra atliekamas raštu. Jam atlikti skiriamos 45 minutės. Testo metu gali būti pateikiami klausimai ar užduotys iš kompiuterio vartojimo pagrindų, loginio mąstymo, taip pat programavimo pagrindų, atitinkančių vidurinio ugdymo Informacinių technologijų išplėstinio kurso programą.

Registruotis dalyvauti vykdomuose testuose galima:
pagrindinio priėmimo (žiemos etapo) metu, vasario 6 d. – vasario 9 d.;

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pateikiama informacija apie programose numatytus testus ir testavimo datas bei vietos pasirinkimo galimybes.