Skip to main content

Susipažinkite su priėmimo galimybėmis

 • Priėmimo reikalavimai

  Lietuvoje virš 40 profesinio mokymo įstaigų vykdo priėmimą į II-IV kvalifikacijų lygių formaliojo profesinio mokymo programas įvairiose švietimo srityse.
  Mokytis galima pradėti jau nuo 14 metų. Asmenys iki 16 metų priimami mokytis į formaliojo profesinio mokymo programas, įgyvendinamas kartu su pagrindinio ugdymo programos dalimi.
  Profesinis mokymas gali būti pirminis arba tęstinis. Mokantis pagal pirminio mokymo programą įgyjama pirmoji kvalifikacija, greta kvalifikacijos galima įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą.
  Nusprendusieji siekti antrosios arba tobulinti jau turimą kvalifikaciją, ją gali įgyti tęstinio mokymo būdu.
  Nežinai, kaip ir ką rinktis? Žiūrėk video ir sužinok apie pasirinkimo galimybes:

 • Kada pretenduoti

  Priėmimas į profesinio mokymo programas vykdomas vadovaujantis ŠMSM nustatytais bendrojo priėmimo terminais.
  Žr.: 2023 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminai
  Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas): 2023-02-01 – 2023-02-17
  Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) : 2023-06-01 – 2023-08-17
  Papildomas priėmimas: 2023-08-21 – 2023-08-31
  Laisvų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui: 2023-09-04 – 2023-11-20
  Visos priėmimo datos: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/bendrojo-priemimo-terminai/

 • Ką turiu atlikti iki prašymų teikimo pabaigos? Veiksmai bendrojo priėmimo metu

  • Registruokis LAMA BPO bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje;
  • Prisijunk prie BPIS su gautu vartotojo numeriu (nepamirškite savo slaptažodžio) ir pateik informacinėje sistemoje prašomą informaciją (jei ji neįkelta automatiškai) – apie savo išsilavinimą, įgytas kvalifikacijas ir kt.;
  • Pasirink pageidaujamas profesinio mokymo programas;
  • Išlaikyk, testą jei taikomas pasirinktai programai;
  • Pridėk trūkstamus dokumentus prašymo teikimo formoje iki nustatyto termino pabaigos;
  • Gavęs kvietimą mokytis, sudaryk mokymo sutartį su profesinio mokymo įstaiga; jei reikia bendrabučio pažymėk Prašyme ir kreipkis į profesinio mokymo įstaigą
 • Konkursino balo sandara

  Stojančiojo konkursinį balą sudaro mokymosi pasiekimus, kurie nustatyti atitinkamoje programoje, įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų, o stojant į programas, kuriose nustatytas reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui – koeficientas 2.

  Žr.: Švietimo, mokslo ir sporto ministro  2022 m. birželio 1 d. suvestinės redakcijos, įsakymo Nr. V-373, V skyrių.

 • Konkursinės eilės

  • Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilė sistemoje sudaroma mažėjimo pagal stojančiųjų konkursinį balą ir pirmumo kriterijus, nustatytus vadovaujantis Kriterijų sąrašo reikalavimais, tvarka.

   Tais atvejais, kai stojančiųjų konkursinis balas yra vienodas šimtųjų tikslumu, aukštesnius Stojančiųjų eilės rezultatus turinčiu laikomas tas stojantysis, kuris turi daugiau aukštesnių atskirų dalykų įvertinimų. Mokytis iš stojančiųjų eilės kviečiamas plane nustatytas asmenų skaičius.

   Žr.: Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 1 d. suvestinės redakcijos, įsakymo Nr. V-373, V skyrių.

 • El. mokymo sutarčių sudarymas

  Instrukcija mokymo sutarčiai su profesinio mokymo įstaiga sudaryti elektronine forma.

 • Įgijusiems išsilavinimą ne Lietuvoje

  Reikalavimai asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose: 
  Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ne Lietuvoje, turi kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC) dėl įgyto išsilavinimo akademinio pripažinimo. Išduotą SKVC akademinio pripažinimo pažymą kartu su išsilavinimo dokumentais pateikti LAMA BPO informacinėje sistemoje

  Reikalavimai asmenims, pagrindinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose: 
  Asmenys, įgiję pagrindinį išsilavinimą ne Lietuvoje, kartu su išsilavinimo dokumentais LAMA BPO informacinėje  sistemoje turi pateikti užpildytą ir pasirašytą paraišką dėl akademinio pripažinimo. Pateiktus dokumentus LAMA BPO išsiųs Studijų kokybės vertinimo centrui dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos ar mokymosi įvertinimo. 

  Reikalavimai asmenims, kuriems Lietuvos Respublikoje suteikta laikinoji apsauga
  Asmenis į LAMA BPO informacinę sistemą registruoja profesinio mokymo įstaigos pagal stojančiųjų tiesiogiai joms pateiktus prašymus. Asmens statusas informacinėje sistemoje nustatomas iš valstybinių duomenų bazių.  

 • El. studijų sutarčių sudarymas

  Sutarties sudarymo, su profesinio mokymo įstaiga,  elektronine forma instrukcija

  Profesinio mokymo įstaigos 

  Alytaus profesinio rengimo centras
  Amatų mokykla
  Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
  Daugų technologijos ir verslo mokykla
  Elektrėnų profesinio mokymo centras
  Jonavos politechnikos mokykla
  Joniškio žemės ūkio mokykla
  Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
  Kauno informacinių technologijų mokykla
  Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
  Kauno taikomosios dailės mokykla
  Kauno technologijų mokymo centras
  Kėdainių profesinio rengimo centras
  Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
  Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras
  Klaipėdos technologijų mokymo centras
  Klaipėdos turizmo mokykla
  Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
  Marijampolės profesinio rengimo centras
  Mažeikių politechnikos mokykla
  Panevėžio mokymo centras
  Raseinių technologijos ir verslo mokykla
  Rokiškio profesinio mokymo centras
  Skuodo amatų ir paslaugų mokykla
  Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
  Šiaulių technologijų mokymo centras
  Švenčionių profesinio rengimo centras
  Utenos regioninis profesinio mokymo centras
  Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras
  Vilniaus agroekologijos mokymo centras
  Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
  Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
  Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras
  Vilniaus statybininkų rengimo centras
  Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras
  Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras
  Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
  Zarasų profesinė mokykla
Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45