Skip to main content

Susipažinkite su priėmimo galimybėmis

 • Priėmimo reikalavimai

  Profesinio mokymo įstaigos vykdo priėmimą į II-IV kvalifikacijų lygių formaliojo profesinio mokymo programas įvairiose švietimo srityse.
  Mokytis galima pradėti jau nuo 14 metų. Asmenys iki 16 metų priimami mokytis į formaliojo profesinio mokymo programas, įgyvendinamas kartu su pagrindinio ugdymo programos dalimi.
  Profesinis mokymas gali būti pirminis arba tęstinis. Mokantis pagal pirminio mokymo programą įgyjama pirmoji kvalifikacija, greta kvalifikacijos galima įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą.
  Nusprendusieji siekti antrosios arba tobulinti jau turimą kvalifikaciją, ją gali įgyti tęstinio mokymo būdu.
  Nežinai, kaip ir ką rinktis? Žiūrėk video ir sužinok apie pasirinkimo galimybes:

 • Kada pretenduoti

  Priėmimas į profesinio mokymo programas vykdomas vadovaujantis ŠMSM nustatytais bendrojo priėmimo terminais.
  Žr.: 2024 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminai
  Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas): 2024-02-01 – 2024-02-20
  Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas): 2024-06-03 – 2024-08-13
  Papildomas priėmimas: 2024-08-14 – 2024-08-30
  Laisvų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui: 2024-09-02 – 2024-10-31
  Visos priėmimo datos: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/bendrojo-priemimo-terminai/

 • Ką turiu atlikti iki prašymų teikimo pabaigos? Veiksmai bendrojo priėmimo metu

  • Registruokis LAMA BPO bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje;
  • Prisijunk prie BPIS su gautu vartotojo numeriu (nepamirškite savo slaptažodžio) ir pateik informacinėje sistemoje prašomą informaciją (jei ji neįkelta automatiškai) – apie savo išsilavinimą, įgytas kvalifikacijas ir kt.;
  • Pasirink pageidaujamas profesinio mokymo programas;
  • Išlaikyk, testą jei taikomas pasirinktai programai;
  • Pridėk trūkstamus dokumentus prašymo teikimo formoje iki nustatyto termino pabaigos;
  • Gavęs kvietimą mokytis, sudaryk mokymo sutartį su profesinio mokymo įstaiga; jei reikia bendrabučio pažymėk Prašyme ir kreipkis į profesinio mokymo įstaigą
 • Konkursinio balo sandara

  Stojančiojo konkursinį balą sudaro mokymosi pasiekimus, kurie nustatyti atitinkamoje programoje, įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų, o stojant į programas, kuriose nustatytas reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui – koeficientas 2.

  Žr.: Švietimo, mokslo ir sporto ministro  2024 m. sausio 31 d. suvestinės redakcijos, įsakymo Nr. V-373, VIII skyrių.

 • Konkursinės eilės

  • Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilė sistemoje sudaroma mažėjimo pagal stojančiųjų konkursinį balą ir pirmumo kriterijus, nustatytus vadovaujantis Kriterijų sąrašo reikalavimais, tvarka.

   Tais atvejais, kai stojančiųjų konkursinis balas yra vienodas šimtųjų tikslumu, aukštesnius Stojančiųjų eilės rezultatus turinčiu laikomas tas stojantysis, kuris turi daugiau aukštesnių atskirų dalykų įvertinimų. Mokytis iš stojančiųjų eilės kviečiamas plane nustatytas asmenų skaičius.

   Žr.: Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 31 d. suvestinės redakcijos, įsakymo Nr. V-373, VIII skyrių.

 • El. mokymo sutarčių sudarymas

  Instrukcija mokymo sutarčiai su profesinio mokymo įstaiga sudaryti elektronine forma.

 • Įgijusiems išsilavinimą ne Lietuvoje

  Reikalavimai asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose: 
  Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ne Lietuvoje, turi kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC) dėl įgyto išsilavinimo akademinio pripažinimo. Išduotą SKVC akademinio pripažinimo pažymą kartu su išsilavinimo dokumentais pateikti LAMA BPO informacinėje sistemoje

  Reikalavimai asmenims, pagrindinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose: 
  Asmenys, įgiję pagrindinį išsilavinimą ne Lietuvoje,  LAMA BPO informacinėje sistemoje turi pridėti įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus. Siekiant atlikti pagrindinio ugdymo lygmens mokymosi pasiekimų prilyginimą pridėtus išsilavinimo dokumentus  įvertins pirmuoju prioritetu pasirinkta profesinio mokymo įstaiga.

  Reikalavimai asmenims, kuriems Lietuvos Respublikoje suteikta laikinoji apsauga
  Asmenys į LAMA BPO informacinę sistemą registruojasi savarankiškai, o neturintiems galimybės ir reikiamų priemonių pateikti prašymą, sąlygas prašymą pateikti per informacinę sistemą sudaro ir konsultacijas teikia mokymo įstaigos ir LAMA BPO.

Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45