Skip to main content

Autorius: Enrika Eidukynienė

Prasideda priėmimas į laisvas mokymo vietas profesinio mokymo įstaigose

Pasibaigus pagrindinio ir papildomo priėmimo etapams, nuo rugsėjo 4 d. prasideda priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas profesinio mokymo įstaigose. Iš viso numatyti 5 tokie etapai (žr. lentelę).

Šiuose etapuose galima nurodyti iki 2 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas. Pirmojo etapo metu prašymus stojantieji galės teikti iki rugsėjo 10 dienos. Teikti prašymus į profesinio mokymo įstaigas gali tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek ir 9–10 klasių mokiniai bei I–IV klasių gimnazistai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Laisvų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymosi procesui baigsis lapkričio 15 d.

LAMA BPO tvarkaraštis

Datos

I

II

III

IV

V

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2023-09-04 – 2023-09-10 2023-09-18 – 2023-09-24 2023-10-02 – 2023-10-08 2023-10-16 – 2023-10-22 2023-10-30 – 2023-11-12
Prašymų atitikties formaliesiems reikalavimams tikrinimas 2023-09-04 – 2023-09-11 2023-09-18 – 2023-09-25 2023-10-02 – 2023-10-09 2023-10-16 – 2023-10-23 2023-10-30 – 2023-11-13
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2023-09-12 2023-09-26 2023-10-10 2023-10-24 2023-11-14
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas 2023-09-13 2023-09-27 2023-10-11 2023-10-25 2023-11-15
Profesinio mokymo įstaigos bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pažymi programas 2023-09-14 – 2023-09-15 2023-09-28 – 2023-09-29 2023-10-12 – 2023-10-13 2023-10-26 – 2023-10-27

Primename, kad šiemet bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 19 748 sutartis. Valstybės finansuojamos vietos skirtos 19 586 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Profesinio mokymo sutartis šiais metais sudarė 19,7 tūkst. asmenų

Šiemet bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 19 748 sutartis (2022 m. – 19 447). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 19 586 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims (2022 m. – 19 290).

Mokslo metus pradės 13 789 asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą (2022 m. – 13 760), iš kurių vidurinį išsilavinimą einamaisiais metais yra įgijęs 2 141 asmuo (2022 m. – 2 400). 5 959 asmenys vidurinio išsilavinimo dar neturi (2022 m. – 5 687), iš jų pagrindinį išsilavinimą einamaisiais metais įgijo 3 899 asmenys (2022 m. – 3 744).

Daugiausia sutarčių šiais metais stojantieji sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 4 110 (2022 m. – 4 007), Paslaugų asmenims – 3 484 (2022 m. – 3 379), Architektūros ir statybos – 2 163 (2022 m. – 2 133), Sveikatos priežiūros 2 012 (2022 m. – 1 919), Socialinės gerovės – 1 579 (2022 m. – 1 572) švietimo sričių programose.

Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras – 2 186. Kauno technologijų mokymo centre mokysis 1 049, Šiaulių technologijų mokymo centre – 960 asmenų. Mokymo programų populiarumas jau keletą metų nesikeičia. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Masažuotojo modulinėje tęstinio profesinio mokymo programoje (473), Transporto priemonių remontininko (442), taip pat Paramediko (396) ir Individualios priežiūros darbuotojo (396) modulinėse profesinio mokymo programose.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Kauno technologijų mokymo centru (443), Marijampolės profesinio rengimo centru (402) ir Šiaulių technologijų mokymo centru (355). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Transporto priemonių remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje (942), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 584 mokiniai, o Kirpėjo – 327.

Sutartys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiemet buvo sudaromos aktyviau: jas sudarė 1 042 gimnazijos I–IV klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2022 m. – 799, 2021 m. – 502). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (495). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 246, Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 106, o Žemės ūkio – 100 mokinių. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (146), Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre (93), Šiaulių technologijų mokymo centre (80). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko picų gaminimo, medienos apdirbimo rankiniais-elektriniais, motoriniais, pneumatiniais įrankiais ir nesudėtingos technologijos sušių gaminimo modulius.

Rugsėjo 4 – lapkričio 15 d. vyks priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas mokymo vietas profesinio mokymo įstaigose.

Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis (2023-09-01)

Su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius (2023-09-01)

Daugiausia moksleivių surinkusios mokymo programos (2023-09-01)

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro, Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro TECHIN nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Per 3,5 tūkst. mokinių kviečiami sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis

Baigėsi šių metų papildomo priėmimo prašymų priėmimas. Dar 3 567 asmenys kviečiami mokytis profesinio mokymo įstaigose (2022 m. – 3 436): 2 675 vidurinį išsilavinimą įgiję (2022 m. – 2 663) ir 892 – jo dar neturintys moksleiviai (2022 m. – 773). Iš jų 3 386 asmuo gaus valstybės finansavimą (2022 m. – 3 293).

Mokytis šiemet kviečiama ir daugiau gimnazijos I–IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių – 286 (2022 m. – 150). Jie dominančios profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimus stojantieji gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), kvietimai išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Rugpjūčio 30–31 d. mokiniai mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis gali sudaryti elektroniniu būdu arba atvykdami į įstaigą.

Primename, kad per pagrindinio priėmimo žiemos ir vasaros etapus jau pasirašyta 16 817 mokymo sutarčių. Iš viso šiais metais skirta 20 610 valstybės finansuojama profesinio mokymo vietų.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Alytaus profesinio rengimo centro nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Profesinio mokymo sutartis pagrindinio priėmimo metu sudarė 16,8 tūkst. asmenų

Pagrindinio priėmimo laikotarpiu vasario–rugpjūčio mėn. profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys su profesinio mokymo įstaigomis sudarė 16 817 mokymo sutarčių (2022 m. – 16 576), 16 693 jų mokysis valstybės finansuojamose mokymo vietose (2022 m. – 16 467). Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 11 649 jau turi vidurinį išsilavinimą (2022 m. – 11 575), o 5 168 jo dar nėra įgiję (2022 m. – 5 001). Šių metų abiturientų priimta 1 771 (2022 m. – 2 029), šiais metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą – 3 494 (2022 m. – 3 392). Dalis asmenų – 1 149 jau priimti vasario mėn. vykusiame žiemos etape (2022 m. – 1 007).

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia mokymo sutarčių šiemet sudaryta inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 3 569 (2022 m. – 3 429), paslaugų asmenims – 2 918 (2022 m. – 2 891), architektūros ir statybos švietimo sričių programose – 1 867 (2022 m. – 1 834).

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys daugiausia mokymo sutarčių sudarė su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (1 820). Kauno technologijų mokymo centre mokysis 890, Šiaulių technologijų mokymo centre – 795 asmenys. Didžiausią moksleivių skaičių surinko Masažuotojo (407) Transporto priemonių remontininko (388) tęstinės profesinio mokymo programos, taip pat Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (341).

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (382), Kauno technologijų mokymo centru (364) ir Šiaulių technologijų mokymo centru (299). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Transporto priemonių remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje (834), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 540 moksleivių, o Kirpėjo ir Virėjo – po 269.

Sutartis mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiais metais sudarė daugiau būsimų I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokinių – 769 (2022 m. – 665). Daugiausia mokymo sutarčių sudaryta dėl paslaugų asmenims švietimo srities modulių – 355. Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 197, o žemės ūkio profesijų – 85 mokiniai. Daugiausia mokymo sutarčių sudaryta su Vilniaus statybininkų rengimo centru (143), Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru (61) ir Klaipėdos turizmo mokykla (60) Gausiausias skaičius mokinių pasirinko picų gaminimo, paviršių apdailos plytelėmis, ir nesudėtingos technologijos sušių gaminimo modulius.

Rugpjūčio 21–27 d. vyksta papildomas priėmimas. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų gali teikti tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Šiame etape į savo prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 29 d. Sutartys su profesinio mokymo įstaigomis bus sudaromos rugpjūčio 30–31 d.

Pagrindinio priėmimo metu (žiemos ir vasaros etapai) sudariusių mokymo sutartis (dėl mokymo programų) asmenų skaičius pagal švietimo sritis

2023 m. pagrindinio priėmimo metu su profesinio mokymo įstaigomis dėl mokymo programų sudarytų mokymo sutarčių skaičius

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/.

Šiaulių technologijų mokymo ir Vilniaus statybininkų rengimo centrų nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Rugpjūčio 21 d. prasideda papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas

Nuo rugpjūčio 21 d. iki 27 d. norintieji įgyti profesinę kvalifikaciją kviečiami dalyvauti papildomame priėmime į profesinio mokymo įstaigas. Pretenduoti į likusias laisvas valstybės finansuojamas vietas gali tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos. Prašymai teikiami LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

Teikti prašymus į profesinio mokymo įstaigas gali ir mokiniai, ir suaugusieji: tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal profesinio mokymo programą, tiek 9–10 klasių mokiniai ir I–IV klasių gimnazistai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Stojantieji iki prašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka turi nustatyti savo pageidavimų eiliškumą, taip pat raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu siunčiami elektroniniai laiškai dėl duomenų neatitikčių, kvietimas mokytis ir kita svarbi informacija.

Papildomo priėmimo kvietimo mokytis rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 29 d. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30–31 d.

Primename, kad pagrindinio priėmimo žiemos etape jau buvo pasirašytos 1 149 mokymo sutartys, vasaros etape kvietimus mokytis gavo 18 632 stojantieji, iš jų 18 161 – į valstybės finansuojamą mokymo vietą. Iš viso šiais metais skirta 20 610 valstybės finansuojama profesinio mokymo vietų.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Sudaryti profesinio mokymo sutartis kviečiama 18,6 tūkst. stojančiųjų

Profesinio mokymo įstaigos šiemet pagrindinio priėmimo vasaros etapo metu pakvietė mokytis daugiau stojančiųjų negu pernai. Kvietimą mokytis gavo 18 632 stojantieji (2022 m. – 18 490), iš jų 18 161 – į valstybės finansuojamas mokymo vietas (2022 m. – 18 107). 13 097 pakviestieji turi vidurinį išsilavinimą (2022 m. – 13 065), 5 535 asmenys vidurinio išsilavinimo dar neturi (2022 m. – 5425).

Daugiausia stojančiųjų su viduriniu išsilavinimu – 2 328 yra kviečiami į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities mokymo programas (2022 m. – 2 134), 2 024 stojantieji kviečiami į Paslaugų asmenims programas (2022 m. – 2 054), 1 874 stojantieji – į Sveikatos priežiūros programas (2022 m. – 1 794).

Daugiausia vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų pasirinko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą, į kurį mokytis kviečiami 2 149 stojantieji. Mokytis Kauno technologijų mokymo centre kvietimus gavo 953, o Šiaulių technologijų mokymo centre – 878 asmenys. Didžiausio susidomėjimo sulaukė Masažuotojo, Transporto priemonių remontininko, Paramediko modulinės profesinio mokymo programos, taip pat Apskaitininko ir Kosmetiko modulinės profesinio mokymo programos.

Vidurinio išsilavinimo neįgijusių stojančiųjų pasirenkamų švietimo sričių trejetukas nesikeičia. Pasirašyti sutarčių šiame etape gausiausiai kviečiama į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo sričių programas – 1 443 (2022 m. – 1 535), Paslaugų asmenims – 1 357 (2022 m. – 1 309). Architektūros ir statybos – 1 179 (2022 m. – 1 119).

Daugiausia vidurinio išsilavinimo neįgijusių asmenų kviečiama sudaryti sutartis su Kauno technologijų mokymo centru (396), Marijampolės profesinio rengimo centru (386), Šiaulių profesinio rengimo centru (334). Didžiausio besimokančiųjų skaičiaus sulauks Transporto priemonių remontininko ir Apdailininko modulinės profesinio mokymo programos. Taip pat populiarios Kirpėjo, Virėjo, Padavėjo ir barmeno modulinės programos.

Profesijos žinių įgyti dar bendrojo ugdymo mokyklos suole pakviesta daugiau ir būsimų I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokinių – 848 (2022 m. – 754). Jie mokysis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Didžiausio susidomėjimo sulaukė Picų gaminimo, Paviršių apdailos plytelėmis ir Nesudėtingos technologijos sušių gaminimo profesinės programos moduliai. Atskirą modulį baigęs mokinys gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą, jis jam leis užsiimti atitinkama veikla. Mokiniui mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą, įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos.

Primename, kad pagrindinio priėmimo žiemos etape jau buvo pasirašytos 1 149 mokymo sutartys. Iš viso šiais metais skirta 20 610 valstybės finansuojama profesinio mokymo vieta.

Gavusieji kvietimą rugpjūčio 14–17 d. kviečiami pasirašyti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis. Mokymo sutartis galima pasirašyti ir elektronine forma.

Norintieji dalyvauti papildomame priėmime savo prašymus gali registruoti nuo rugpjūčio 21 d. iki 27 d. Kvietimai mokytis bus pateikti rugpjūčio 29 d. Sutartys su profesinio mokymo įstaigomis bus sudaromos rugpjūčio 30–31 d.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapo metu kvietimus dėl mokymo programų gavusių asmenų skaičius

Švietimo sritis Pakviestųjų skaičius
2023 m. 2022 m.
VF VNF Iš viso VF VNF Iš viso
Menai 970 28 998 1014 25 1039
Verslas ir administravimas 1415 46 1461 1474 29 1503
Informacijos ir ryšio technologijos 1168 25 1193 1175 13 1188
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 3722 49 3771 3628 41 3669
Gamyba ir perdirbimas 719 20 739 752 14 766
Architektūra ir statyba 1977 19 1996 1928 17 1945
Žemės ūkis 819 24 843 768 21 789
Miškininkystė 44 0 44 19 0 19
Žuvininkystė 29 1 30 15 0 15
Sveikatos priežiūra 1803 98 1901 1749 78 1827
Socialinė gerovė 1348 62 1410 1429 54 1483
Paslaugos asmenims 3303 78 3381 3292 71 3363
Saugos paslaugos 53 2 55 73 6 79
Transporto paslaugos 791 19 810 791 14 805
Iš viso 18161 471 18632 18107 383 18490

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/.

Šiaulių technologijų mokymo, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Prašymus mokytis profesinio mokymo įstaigose pateikė beveik 20 tūkst. stojančiųjų

Šiemet skirta 20 610 valstybės finansuojamų vietų dėl profesinio mokymo programų. Šiuo metu vyksta pagrindinio priėmimo į profesinio mokymo įstaigas vasaros etapas. Žiemos etape jau buvo pasirašyta 1 149 mokymo sutartys. Likus 5 dienoms iki vasaros etapo prašymų teikimo pabaigos jau užsiregistravo ir bent vieną pageidavimą mokytis pagal profesinio mokymo programą pasirinko 20,1 tūkst. asmenų. Iš jų 18,7 tūkst. atitinka nustatytus reikalavimus.

Stojantieji į profesinio mokymo įstaigas savo prašymuose aukščiausiu prioritetu, tenkinančiu nustatytus reikalavimus, dažniausiai rinkosi Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (19 proc.), Paslaugų asmenims (19 proc.), Sveikatos priežiūros (11 proc.), Architektūros ir statybos (10 proc.), Verslo ir administravimo (8 proc.) profesinio mokymo programas.

Daugiausia stojančiųjų prašymų mokytis (pagal reikalavimus tenkinantį aukščiausią pageidavimą) sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo (2 247), Šiaulių technologijų mokymo (1 299), Kauno technologijų mokymo (1 138), Marijampolės profesinio rengimo (1 143), Panevėžio mokymo centrai (918).

Populiariausių pirminio mokymo programų sąraše jau keletą metų pirmą vietą užima Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa (821 visose šią mokymo programą vykdančiose profesinio mokymo įstaigose). Taip pat nemažai stojančiųjų pageidauja mokytis pagal Apdailininko (524), Kosmetiko (386) profesinio mokymo programas. Populiariausios tęstinio mokymo programos šiuo metu yra Apskaitininko (431), Masažuotojo (427), Paramediko (403), Individualios priežiūros darbuotojo (385), Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (343) modulinės profesinio mokymo programos.

Profesijos žinių įgyti dar bendrojo ugdymo mokykloje pageidauja 860 I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai, kurie aukščiausiu prioritetu dažniausiai rinkosi Paslaugų asmenims (384), Architektūros ir statybos (207), Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (97) švietimo srities modulius.

Kvietimo mokytis rugpjūčio 11 d. sulaukę asmenys mokymo sutartį su profesinio mokymo įstaigomis galės sudaryti rugpjūčio 14–17 d.

Rugpjūčio 21–27 d. vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas vietas. Kvietimai mokytis bus pateikti rugpjūčio 29 d. Mokymo sutartys bus sudaromos rugpjūčio 30–31 d.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Prašymus mokytis profesinio mokymo įstaigose pateikė per 16 tūkst. asmenų

Nuo birželio 1 d. iki liepos 25 d. Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) prašymus mokytis profesinio mokymo įstaigose ir įgyti profesinę kvalifikaciją pateikė per 16 tūkst. asmenų. Iki centralizuoto priėmimo į profesinio mokymo įstaigas pagrindinio priėmimo vasaros etapo pabaigos liko dar dvi savaitės. Pernai pasibaigus pagrindinio priėmimo vasaros etapui profesinio mokymo įstaigos pakvietė mokytis 18,5 tūkst. stojančiųjų, panašaus skaičiaus mokinių tikimasi ir šiemet.

Kaip ir kasmet, stojantieji dažniausiai renkasi Paslaugų asmenims (20 proc.), Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (19 proc.), Sveikatos priežiūros (11 proc.), Architektūros ir statybos (9 proc.), Verslo ir administravimo (9 proc.) švietimo sričių programas.

Daugiausia stojančiųjų prašymų sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo, Šiaulių technologijų mokymo, Marijampolės profesinio rengimo, Kauno technologijų mokymo, Panevėžio mokymo centrai.

Populiariausių pirminio mokymo programų viršuje jau keletą metų išlieka Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa. Taip pat nemažai stojančiųjų pageidauja mokytis pagal Apdailininko, Kosmetiko, Paramediko, Kirpėjo profesinio mokymo programas. Šiuo metu populiariausios tęstinio mokymo programos yra Masažuotojo, Paramediko, Apskaitininko, Individualios priežiūros darbuotojo, Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos.

Norintieji dalyvauti pagrindiniame priėmimo į profesinio mokymo įstaigas etape savo prašymus dar gali teikti iki rugpjūčio 7 d. Šiame etape galima prioriteto tvarka nurodyti iki 3 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas, kvietimą mokytis stojantysis gaus vieną. Rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 11 d., o rugpjūčio 14–17 d. galės su profesinio mokymo įstaigomis sudaryti mokymo sutartis.

Rugpjūčio 21–27 d. vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas vietas. Kvietimai mokytis bus pateikti rugpjūčio 29 d. Mokymo sutartys bus sudaromos rugpjūčio 30–31 d.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/.

Alytaus profesinio rengimo, Šiaulių technologijų mokymo centro nuotr.

Kontaktai pasiteirauti: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

 

Norintieji įgyti profesiją jau gali teikti prašymus

Jau nuo šiandien galima teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) ir dalyvauti bendrajame priėmime į profesinio mokymo įstaigas. Mokymo programas stojantiesiems šiemet siūlo 47 profesinio mokymo įstaigos ir 2 kolegijos. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas, kaip ir pernai, planuojama priimti 20 610 asmenų.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapo prašymus stojantieji galės teikti iki rugpjūčio 7 dienos. Šiame etape galima nurodyti iki 3 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas.

Teikti prašymus į profesinio mokymo įstaigas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje gali tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek ir 9–10 klasių mokiniai bei I–IV klasių gimnazistai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Nuo birželio 1 d. 44 profesinio mokymo įstaigos gimnazistams siūlo rinktis per 300 profesinio mokymo modulių. Pasirinkę vieną atskirą modulį bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu profesinio mokymo įstaigų auklėtiniai. Jie profesinio mokymo įstaigoje galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų, o mokymasis truks nuo vienerių iki dvejų metų.

Teikti prašymus ir gauti valstybės finansuojamą vietą profesinio mokymo įstaigose turi galimybę ir iš Ukrainos atvykę asmenys, kuriems Lietuvos Respublikoje suteikta laikinoji apsauga. Stojantiesiems rekomenduojama kreiptis į pasirinktą profesinio mokymo įstaigą dėl konsultacijų įsiregistruojant į sistemą ir pasirenkant profesinio mokymo programą.

Iki prašymų teikimo termino pabaigos stojantysis prioriteto tvarka turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą. Kvietimą mokytis stojantysis gaus tik vieną. Pagrindinio priėmimo vasaros etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 11 d., o rugpjūčio 14–17 d. galės sudaryti profesinio mokymo sutartis.

Į likusias laisvas vietas rugpjūčio 21–27 d. bus skelbiamas papildomas priėmimas. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų galės teikti tik tie stojantieji, kurie nesudarė profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos pagrindinio priėmimo metu. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 29 d. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30–31 dienomis.

Stojantieji raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu BPIS ir elektroniniu paštu bus siunčiami laiškai apie duomenų neatitikimą, kvietimą mokytis ir kita svarbi informacija.

Prieš teikdami prašymą susipažinkite su priėmimo sistemos (BPIS) vedliu į profesinio mokymo įstaigas.

Primename, kad šiemet priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapo metu sudaryta daugiau nei 1,1 tūkst. mokymo sutarčių su 18 profesinio mokymo įstaigų.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/.
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro nuotr.
Kontaktai pasiteirauti: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Patvirtintas centralizuoto priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas 2023 metų tvarkos aprašas

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) prezidento 2023 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 23-08 patvirtintas „Centralizuoto priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas 2023 metų tvarkos aprašas“, kuris nustato LAMA BPO 2023 m. vykdomo centralizuoto priėmimo į valstybines, savivaldybės ir nevalstybines profesinio mokymo įstaigas procedūrų ir procesų turinį bei seką, aprašo dalyvių veiksmus.

Daugiau informacijos: https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2023/05/CENTRALIZUOTO-PRIEMIMO-I-LIETUVOS-PROFESINIO-MOKYMO-ISTAIGAS.pdf


Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45