Skip to main content

Autorius: Enrika Eidukynienė

Sveiki sulaukę šventų Velykų!

Mieli mokiniai, studentai, mokytojai, dėstytojai, tyrėjai, švietimo darbuotojai!

Su Atgimimo švente! Atsinaujinkime, kad šviesiomis mintimis pradėtume naują gamtos ciklą, o šventės ateitų su dideliu džiaugsmu ir meile širdyje.

Gražių, prasmingų ir viltingų šv. Velykų!

Nuoširdžiai LAMA BPO kolektyvas

Sudaryta beveik tūkstantis profesinio mokymo sutarčių

Baigėsi 2024 metų priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapas. Su 16 profesinio mokymo įstaigų sudarytos 995 mokymo sutartys (2023 m. – 1 149 sutartys) dėl 65 profesinio mokymo programų (2023 m. – 67). Naujiems mokiniams mokslo metai pagal bendrąjį profesinio mokymo planą turi prasidėti jau vasario 21 d.

Su profesinio mokymo įstaigomis mokymo sutartis sudarė 940 vidurinį išsilavinimą įgijusieji ir 55 – jo dar neturinčių mokinių (2023 m. – atitinkamai 1 109 ir 40). Iš visų sutartis sudariusių asmenų 988 mokysis valstybės finansuojamose vietose (2023 m. – 1 144).

Daugiausia mokinių mokysis pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų (218), socialinės gerovės (181), sveikatos priežiūros (126) švietimo sričių mokymo programas. Gausiausio naujų mokinių būrio sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (205), Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN) (196) ir Alytaus profesinio rengimo centras (126). Populiariausios yra Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė tęstinio profesinio mokymo programa (93), Elektriko modulinė pirminio profesinio mokymo programa (69), Paramediko ir Elektriko (po 59) modulinės tęstinio profesinio mokymo programos.

Sutartis mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiais metais sudarė 57 būsimieji I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2023 m. žiemą priėmimas į profesinio mokymo modulius nebuvo vykdomas). Daugiausia mokinių pagal modulius mokysis Kauno technologijų mokymo centre (34). Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre mokysis 15 mokinių, Telšių regioniniame profesinio mokymo centre – 8 mokiniai.

Daugiausia norinčiųjų įgyti profesiją profesinio mokymo įstaigos sulaukia vasaros priėmimo etapuose. Pagrindinio priėmimo vasaros etapas į profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 3 d., stojantieji prašymus galės užregistruoti iki rugpjūčio 5 d.

Papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks rugpjūčio 14–25 d. Priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas vyks rugsėjo 2 d. – spalio 31 d.

Iš viso į valstybės finansuojamas vietas numatyta priimti 20,6 tūkst. mokinių.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/bendrojo-priemimo-terminai/.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/.

Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis ir didžiausią mokinių skaičių surinkusios mokymo programos (2024-02-21)

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: tel. (8-37) 280400, el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Šiaulių technologijų mokymo centro nuotr.

Nuo vasario 1 d. galima teikti prašymus mokytis profesinio mokymo įstaigose

Vasario 1 d. prasideda 2024 metų priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapas. Teikti prašymus galima iki vasario 11 d. Priėmime gali dalyvauti asmenys, baigę pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą arba įgiję aukštąjį išsilavinimą ir / ar profesinę kvalifikaciją.

Pagrindinio priėmimo žiemos etape šiemet dalyvauja 21 profesinio mokymo įstaiga, siūloma rinktis iš beveik 200 profesinio mokymo programų. Norintieji dalyvauti priėmime prašymus ir reikiamus dokumentus turi pateikti LAMA BPO informacinėje sistemoje. Prašyme galima pateikti iki 3 pageidavimų, kuriuos stojantysis turi nurodyti prioriteto tvarka.

Teikti prašymus į profesinio mokymo įstaigas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje gali tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek ir 9–10 klasių mokiniai bei I–IV klasių gimnazistai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimai mokytis bus skelbiami vasario 15 d. Mokymo sutarčių sudarymas vyks vasario 19–20 d. Kvietimą mokytis gavęs stojantysis sutartį galės sudaryti elektronine forma arba atvykęs į profesinio mokymo įstaigą.

Užsiregistravusiems ir žiemos priėmime dalyvaujantiems asmenims priėmimo metu elektroniniu paštu bus siunčiama informacija dėl duomenų poreikio, rezultatai apie stojančiojo tinkamumą pasirinktoms programoms, kvietimas mokytis ir kiti svarbūs pranešimai. Raginame stojančiuosius atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus.

Vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas šiemet prasidės birželio 3 d., stojantieji prašymus galės užregistruoti iki rugpjūčio 5 d. Papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks rugpjūčio 14–25 d. Priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas vyks rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. Iš viso į valstybės finansuojamas vietas, kaip ir ankstesniais metais, numatyta priimti 20,6 tūkst. mokinių.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: tel. (8-37) 280400, el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro nuotr.

Su Šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais!

Mieli mokiniai, studentai, mokytojai, dėstytojai, tyrėjai, švietimo darbuotojai!

Sveikiname Jus su Šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais Metais! Linkime, prasmingų darbų, išsipildžiusių svajonių ir noro tobulėti, o trokštami tikslai būtų įgyvendinti neskubant, kantriai, tvirtai ir tvariai!

Šilti linkėjimai kiekvienam!

Nuoširdžiai
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kolektyvas

Parengta 2023 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas apžvalga

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) parengė kasmetinę rezultatų apžvalgą apie bendrąjį priėmimą į šalies profesinio mokymo įstaigas. Kaip ir ankstesniais metais, bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas (PMĮ) sudarė pagrindinis priėmimas (žiemos ir vasaros etapai), papildomas priėmimas (vasaros pabaigoje) ir po nubyrėjimo atsilaisvinusių vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui (penki dviejų savaičių trukmės priėmimo etapai).

Pagrindinis 2023 m. priėmimas (žiemos ir vasaros etapai), papildomas priėmimas ir priėmimas į atsilaisvinusias vietas prasidėjus mokymo procesui vyko į 44 valstybines profesinio mokymo įstaigas, vieną nevalstybinę mokyklą, vieną daugiafunkcinį centrą, vieną gimnaziją ir dvi kolegijas. 2023 m. bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu LAMA BPO prašymus pateikė ir bent vieną pageidavimą įrašė 28 104 asmenys (2022 m. – 28 680), nemaža jų dalis dalyvavo keliuose priėmimo etapuose. Per bendrąjį priėmimą profesinio mokymo sutartis sudarė 20 569 stojantieji (2022 m. – 20 506).

Be priėmimo į profesinio mokymo programas, buvo vykdomas priėmimas ir į atskirus profesinio mokymo programų modulius, kuriuos galėjo rinktis asmenys, besimokantys pagal bendrojo ugdymo programas (I–IV gimnazijos klasėse). Dėl profesinio mokymo modulių 34-ose profesinio mokymo įstaigose sudarytos 1 642 sutartys dėl 62 modulių (2022 m. – 1 390 sutartys dėl 60 modulių).

Bendrojo priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas apžvalgoje pateikiami LAMA BPO duomenys apie priimtų į PMĮ asmenų skaičių šalies mastu ir pagal atskirus regionus bei PMĮ, pristatomi duomenys apie stojančiųjų išsilavinimą ir jų prioritetus, profesinio mokymo įstaigų ir jų teikiamų programų populiarumą.

2023 m. bendrojo priėmimo į bendrojo priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas rezultatų apžvalgą rasite čia: https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2024/01/2023-m.-centralizuoto-priemimo-i-Lietuvos-profesinio-mokymo-istaigas-rezultatu-apzvalga.pdf

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Prasideda priėmimas į laisvas mokymo vietas profesinio mokymo įstaigose

Pasibaigus pagrindinio ir papildomo priėmimo etapams, nuo rugsėjo 4 d. prasideda priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas profesinio mokymo įstaigose. Iš viso numatyti 5 tokie etapai (žr. lentelę).

Šiuose etapuose galima nurodyti iki 2 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas. Pirmojo etapo metu prašymus stojantieji galės teikti iki rugsėjo 10 dienos. Teikti prašymus į profesinio mokymo įstaigas gali tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek ir 9–10 klasių mokiniai bei I–IV klasių gimnazistai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Laisvų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymosi procesui baigsis lapkričio 15 d.

LAMA BPO tvarkaraštis

Datos

I

II

III

IV

V

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2023-09-04 – 2023-09-10 2023-09-18 – 2023-09-24 2023-10-02 – 2023-10-08 2023-10-16 – 2023-10-22 2023-10-30 – 2023-11-12
Prašymų atitikties formaliesiems reikalavimams tikrinimas 2023-09-04 – 2023-09-11 2023-09-18 – 2023-09-25 2023-10-02 – 2023-10-09 2023-10-16 – 2023-10-23 2023-10-30 – 2023-11-13
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2023-09-12 2023-09-26 2023-10-10 2023-10-24 2023-11-14
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas 2023-09-13 2023-09-27 2023-10-11 2023-10-25 2023-11-15
Profesinio mokymo įstaigos bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pažymi programas 2023-09-14 – 2023-09-15 2023-09-28 – 2023-09-29 2023-10-12 – 2023-10-13 2023-10-26 – 2023-10-27

Primename, kad šiemet bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 19 748 sutartis. Valstybės finansuojamos vietos skirtos 19 586 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Profesinio mokymo sutartis šiais metais sudarė 19,7 tūkst. asmenų

Šiemet bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 19 748 sutartis (2022 m. – 19 447). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 19 586 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims (2022 m. – 19 290).

Mokslo metus pradės 13 789 asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą (2022 m. – 13 760), iš kurių vidurinį išsilavinimą einamaisiais metais yra įgijęs 2 141 asmuo (2022 m. – 2 400). 5 959 asmenys vidurinio išsilavinimo dar neturi (2022 m. – 5 687), iš jų pagrindinį išsilavinimą einamaisiais metais įgijo 3 899 asmenys (2022 m. – 3 744).

Daugiausia sutarčių šiais metais stojantieji sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 4 110 (2022 m. – 4 007), Paslaugų asmenims – 3 484 (2022 m. – 3 379), Architektūros ir statybos – 2 163 (2022 m. – 2 133), Sveikatos priežiūros 2 012 (2022 m. – 1 919), Socialinės gerovės – 1 579 (2022 m. – 1 572) švietimo sričių programose.

Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras – 2 186. Kauno technologijų mokymo centre mokysis 1 049, Šiaulių technologijų mokymo centre – 960 asmenų. Mokymo programų populiarumas jau keletą metų nesikeičia. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Masažuotojo modulinėje tęstinio profesinio mokymo programoje (473), Transporto priemonių remontininko (442), taip pat Paramediko (396) ir Individualios priežiūros darbuotojo (396) modulinėse profesinio mokymo programose.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Kauno technologijų mokymo centru (443), Marijampolės profesinio rengimo centru (402) ir Šiaulių technologijų mokymo centru (355). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Transporto priemonių remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje (942), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 584 mokiniai, o Kirpėjo – 327.

Sutartys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiemet buvo sudaromos aktyviau: jas sudarė 1 042 gimnazijos I–IV klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2022 m. – 799, 2021 m. – 502). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (495). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 246, Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 106, o Žemės ūkio – 100 mokinių. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (146), Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre (93), Šiaulių technologijų mokymo centre (80). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko picų gaminimo, medienos apdirbimo rankiniais-elektriniais, motoriniais, pneumatiniais įrankiais ir nesudėtingos technologijos sušių gaminimo modulius.

Rugsėjo 4 – lapkričio 15 d. vyks priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas mokymo vietas profesinio mokymo įstaigose.

Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis (2023-09-01)

Su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius (2023-09-01)

Daugiausia moksleivių surinkusios mokymo programos (2023-09-01)

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro, Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro TECHIN nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Per 3,5 tūkst. mokinių kviečiami sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis

Baigėsi šių metų papildomo priėmimo prašymų priėmimas. Dar 3 567 asmenys kviečiami mokytis profesinio mokymo įstaigose (2022 m. – 3 436): 2 675 vidurinį išsilavinimą įgiję (2022 m. – 2 663) ir 892 – jo dar neturintys moksleiviai (2022 m. – 773). Iš jų 3 386 asmuo gaus valstybės finansavimą (2022 m. – 3 293).

Mokytis šiemet kviečiama ir daugiau gimnazijos I–IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių – 286 (2022 m. – 150). Jie dominančios profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimus stojantieji gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), kvietimai išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Rugpjūčio 30–31 d. mokiniai mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis gali sudaryti elektroniniu būdu arba atvykdami į įstaigą.

Primename, kad per pagrindinio priėmimo žiemos ir vasaros etapus jau pasirašyta 16 817 mokymo sutarčių. Iš viso šiais metais skirta 20 610 valstybės finansuojama profesinio mokymo vietų.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Alytaus profesinio rengimo centro nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Profesinio mokymo sutartis pagrindinio priėmimo metu sudarė 16,8 tūkst. asmenų

Pagrindinio priėmimo laikotarpiu vasario–rugpjūčio mėn. profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys su profesinio mokymo įstaigomis sudarė 16 817 mokymo sutarčių (2022 m. – 16 576), 16 693 jų mokysis valstybės finansuojamose mokymo vietose (2022 m. – 16 467). Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 11 649 jau turi vidurinį išsilavinimą (2022 m. – 11 575), o 5 168 jo dar nėra įgiję (2022 m. – 5 001). Šių metų abiturientų priimta 1 771 (2022 m. – 2 029), šiais metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą – 3 494 (2022 m. – 3 392). Dalis asmenų – 1 149 jau priimti vasario mėn. vykusiame žiemos etape (2022 m. – 1 007).

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia mokymo sutarčių šiemet sudaryta inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 3 569 (2022 m. – 3 429), paslaugų asmenims – 2 918 (2022 m. – 2 891), architektūros ir statybos švietimo sričių programose – 1 867 (2022 m. – 1 834).

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys daugiausia mokymo sutarčių sudarė su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (1 820). Kauno technologijų mokymo centre mokysis 890, Šiaulių technologijų mokymo centre – 795 asmenys. Didžiausią moksleivių skaičių surinko Masažuotojo (407) Transporto priemonių remontininko (388) tęstinės profesinio mokymo programos, taip pat Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (341).

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (382), Kauno technologijų mokymo centru (364) ir Šiaulių technologijų mokymo centru (299). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Transporto priemonių remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje (834), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 540 moksleivių, o Kirpėjo ir Virėjo – po 269.

Sutartis mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiais metais sudarė daugiau būsimų I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokinių – 769 (2022 m. – 665). Daugiausia mokymo sutarčių sudaryta dėl paslaugų asmenims švietimo srities modulių – 355. Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 197, o žemės ūkio profesijų – 85 mokiniai. Daugiausia mokymo sutarčių sudaryta su Vilniaus statybininkų rengimo centru (143), Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru (61) ir Klaipėdos turizmo mokykla (60) Gausiausias skaičius mokinių pasirinko picų gaminimo, paviršių apdailos plytelėmis, ir nesudėtingos technologijos sušių gaminimo modulius.

Rugpjūčio 21–27 d. vyksta papildomas priėmimas. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų gali teikti tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Šiame etape į savo prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 29 d. Sutartys su profesinio mokymo įstaigomis bus sudaromos rugpjūčio 30–31 d.

Pagrindinio priėmimo metu (žiemos ir vasaros etapai) sudariusių mokymo sutartis (dėl mokymo programų) asmenų skaičius pagal švietimo sritis

2023 m. pagrindinio priėmimo metu su profesinio mokymo įstaigomis dėl mokymo programų sudarytų mokymo sutarčių skaičius

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/.

Šiaulių technologijų mokymo ir Vilniaus statybininkų rengimo centrų nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Rugpjūčio 21 d. prasideda papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas

Nuo rugpjūčio 21 d. iki 27 d. norintieji įgyti profesinę kvalifikaciją kviečiami dalyvauti papildomame priėmime į profesinio mokymo įstaigas. Pretenduoti į likusias laisvas valstybės finansuojamas vietas gali tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos. Prašymai teikiami LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

Teikti prašymus į profesinio mokymo įstaigas gali ir mokiniai, ir suaugusieji: tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal profesinio mokymo programą, tiek 9–10 klasių mokiniai ir I–IV klasių gimnazistai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Stojantieji iki prašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka turi nustatyti savo pageidavimų eiliškumą, taip pat raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu siunčiami elektroniniai laiškai dėl duomenų neatitikčių, kvietimas mokytis ir kita svarbi informacija.

Papildomo priėmimo kvietimo mokytis rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 29 d. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30–31 d.

Primename, kad pagrindinio priėmimo žiemos etape jau buvo pasirašytos 1 149 mokymo sutartys, vasaros etape kvietimus mokytis gavo 18 632 stojantieji, iš jų 18 161 – į valstybės finansuojamą mokymo vietą. Iš viso šiais metais skirta 20 610 valstybės finansuojama profesinio mokymo vietų.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

  • 1
  • 2

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45