Skip to main content

Norintieji įgyti profesiją nuo birželio 3 d. gali teikti prašymus

Nuo birželio 3 d. jau galima teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) ir dalyvauti centralizuotame priėmime į profesinio mokymo įstaigas. Mokymo programas stojantiesiems šiemet siūlo 47 profesinio mokymo įstaigos ir 2 kolegijos. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas, kaip ir pernai, planuojama priimti 20 610 asmenų.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapo prašymus stojantieji galės teikti iki rugpjūčio 5 dienos. Šiame, kaip ir kituose etapuose, galima nurodyti iki 3 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas.

Teikti prašymus į profesinio mokymo įstaigas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje gali tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek ir 9–10 klasių mokiniai bei I–IV klasių gimnazistai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Nuo birželio 3 d. 37 profesinio mokymo įstaigos gimnazistams siūlo rinktis per 270 profesinio mokymo modulių.

Teikti prašymus ir gauti valstybės finansuojamą vietą profesinio mokymo įstaigose turi galimybę ir iš Ukrainos atvykę asmenys, kuriems Lietuvos Respublikoje suteikta laikinoji apsauga.

Iki prašymų teikimo termino pabaigos stojantysis turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą, išdėstydamas juos pagal prioritetą. Kvietimą mokytis stojantysis gaus tik vieną. Pagrindinio priėmimo vasaros etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 9 d. iki 12 val. ir rugpjūčio 9–13 d. galės sudaryti profesinio mokymo sutartis.

Į likusias laisvas vietas rugpjūčio 14–25 d. bus skelbiamas papildomas priėmimas. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų galės teikti tik tie stojantieji, kurie nesudarė profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos pagrindinio priėmimo metu. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 27 d. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 28–30 d.

Stojantieji raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu BPIS ir elektroniniu paštu bus siunčiami laiškai apie duomenų neatitikimą, kvietimą mokytis ir kita svarbi informacija.

Primename, kad šiemet priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapo metu sudaryta beveik tūkstantis mokymo sutarčių su 16 profesinio mokymo įstaigų, pagal atskirus profesinio mokymo modulius sutartis sudarė 57 I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/.

Klaipėdos technologijų mokymo centro nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: tel. (8-37) 280400, el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Sudaryta beveik tūkstantis profesinio mokymo sutarčių

Baigėsi 2024 metų priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapas. Su 16 profesinio mokymo įstaigų sudarytos 995 mokymo sutartys (2023 m. – 1 149 sutartys) dėl 65 profesinio mokymo programų (2023 m. – 67). Naujiems mokiniams mokslo metai pagal bendrąjį profesinio mokymo planą turi prasidėti jau vasario 21 d.

Su profesinio mokymo įstaigomis mokymo sutartis sudarė 940 vidurinį išsilavinimą įgijusieji ir 55 – jo dar neturinčių mokinių (2023 m. – atitinkamai 1 109 ir 40). Iš visų sutartis sudariusių asmenų 988 mokysis valstybės finansuojamose vietose (2023 m. – 1 144).

Daugiausia mokinių mokysis pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų (218), socialinės gerovės (181), sveikatos priežiūros (126) švietimo sričių mokymo programas. Gausiausio naujų mokinių būrio sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (205), Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN) (196) ir Alytaus profesinio rengimo centras (126). Populiariausios yra Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė tęstinio profesinio mokymo programa (93), Elektriko modulinė pirminio profesinio mokymo programa (69), Paramediko ir Elektriko (po 59) modulinės tęstinio profesinio mokymo programos.

Sutartis mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiais metais sudarė 57 būsimieji I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2023 m. žiemą priėmimas į profesinio mokymo modulius nebuvo vykdomas). Daugiausia mokinių pagal modulius mokysis Kauno technologijų mokymo centre (34). Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre mokysis 15 mokinių, Telšių regioniniame profesinio mokymo centre – 8 mokiniai.

Daugiausia norinčiųjų įgyti profesiją profesinio mokymo įstaigos sulaukia vasaros priėmimo etapuose. Pagrindinio priėmimo vasaros etapas į profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 3 d., stojantieji prašymus galės užregistruoti iki rugpjūčio 5 d.

Papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks rugpjūčio 14–25 d. Priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas vyks rugsėjo 2 d. – spalio 31 d.

Iš viso į valstybės finansuojamas vietas numatyta priimti 20,6 tūkst. mokinių.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/bendrojo-priemimo-terminai/.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/.

Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis ir didžiausią mokinių skaičių surinkusios mokymo programos (2024-02-21)

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: tel. (8-37) 280400, el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Šiaulių technologijų mokymo centro nuotr.

Nuo vasario 1 d. galima teikti prašymus mokytis profesinio mokymo įstaigose

Vasario 1 d. prasideda 2024 metų priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapas. Teikti prašymus galima iki vasario 11 d. Priėmime gali dalyvauti asmenys, baigę pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą arba įgiję aukštąjį išsilavinimą ir / ar profesinę kvalifikaciją.

Pagrindinio priėmimo žiemos etape šiemet dalyvauja 21 profesinio mokymo įstaiga, siūloma rinktis iš beveik 200 profesinio mokymo programų. Norintieji dalyvauti priėmime prašymus ir reikiamus dokumentus turi pateikti LAMA BPO informacinėje sistemoje. Prašyme galima pateikti iki 3 pageidavimų, kuriuos stojantysis turi nurodyti prioriteto tvarka.

Teikti prašymus į profesinio mokymo įstaigas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje gali tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek ir 9–10 klasių mokiniai bei I–IV klasių gimnazistai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimai mokytis bus skelbiami vasario 15 d. Mokymo sutarčių sudarymas vyks vasario 19–20 d. Kvietimą mokytis gavęs stojantysis sutartį galės sudaryti elektronine forma arba atvykęs į profesinio mokymo įstaigą.

Užsiregistravusiems ir žiemos priėmime dalyvaujantiems asmenims priėmimo metu elektroniniu paštu bus siunčiama informacija dėl duomenų poreikio, rezultatai apie stojančiojo tinkamumą pasirinktoms programoms, kvietimas mokytis ir kiti svarbūs pranešimai. Raginame stojančiuosius atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus.

Vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas šiemet prasidės birželio 3 d., stojantieji prašymus galės užregistruoti iki rugpjūčio 5 d. Papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks rugpjūčio 14–25 d. Priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas vyks rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. Iš viso į valstybės finansuojamas vietas, kaip ir ankstesniais metais, numatyta priimti 20,6 tūkst. mokinių.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: tel. (8-37) 280400, el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro nuotr.

Parengta 2023 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas apžvalga

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) parengė kasmetinę rezultatų apžvalgą apie bendrąjį priėmimą į šalies profesinio mokymo įstaigas. Kaip ir ankstesniais metais, bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas (PMĮ) sudarė pagrindinis priėmimas (žiemos ir vasaros etapai), papildomas priėmimas (vasaros pabaigoje) ir po nubyrėjimo atsilaisvinusių vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui (penki dviejų savaičių trukmės priėmimo etapai).

Pagrindinis 2023 m. priėmimas (žiemos ir vasaros etapai), papildomas priėmimas ir priėmimas į atsilaisvinusias vietas prasidėjus mokymo procesui vyko į 44 valstybines profesinio mokymo įstaigas, vieną nevalstybinę mokyklą, vieną daugiafunkcinį centrą, vieną gimnaziją ir dvi kolegijas. 2023 m. bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu LAMA BPO prašymus pateikė ir bent vieną pageidavimą įrašė 28 104 asmenys (2022 m. – 28 680), nemaža jų dalis dalyvavo keliuose priėmimo etapuose. Per bendrąjį priėmimą profesinio mokymo sutartis sudarė 20 569 stojantieji (2022 m. – 20 506).

Be priėmimo į profesinio mokymo programas, buvo vykdomas priėmimas ir į atskirus profesinio mokymo programų modulius, kuriuos galėjo rinktis asmenys, besimokantys pagal bendrojo ugdymo programas (I–IV gimnazijos klasėse). Dėl profesinio mokymo modulių 34-ose profesinio mokymo įstaigose sudarytos 1 642 sutartys dėl 62 modulių (2022 m. – 1 390 sutartys dėl 60 modulių).

Bendrojo priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas apžvalgoje pateikiami LAMA BPO duomenys apie priimtų į PMĮ asmenų skaičių šalies mastu ir pagal atskirus regionus bei PMĮ, pristatomi duomenys apie stojančiųjų išsilavinimą ir jų prioritetus, profesinio mokymo įstaigų ir jų teikiamų programų populiarumą.

2023 m. bendrojo priėmimo į bendrojo priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas rezultatų apžvalgą rasite čia: https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2024/01/2023-m.-centralizuoto-priemimo-i-Lietuvos-profesinio-mokymo-istaigas-rezultatu-apzvalga.pdf

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Tęsiasi priėmimas į laisvas mokymo vietas profesinio mokymo įstaigose. Rugsėjo mėn. sutartis su profesinio mokymo įstaigomis sudarė 1,2 tūkst. mokinių

Pasibaigus pagrindinio ir papildomo priėmimo etapams, per kuriuos į profesinio mokymo įstaigas buvo priimti 19 748 mokiniai (2022 m. – 19 447), rugsėjo – lapkričio mėn. vyksta priėmimas į neužimtas ar jau atsilaisvinusias mokymo vietas. Rugsėjo mėn. per du etapus pakviesti 1 657 mokiniai, iš jų mokymo sutartis sudarė 1 239 mokiniai. Didesne dalimi jie kompensavo vykstantį nubyrėjimą, šiuo metu profesinio mokymo įstaigas lanko 20 473 mokiniai, iš jų 20 279 užima valstybės finansuojamas vietas.

Mokytis pakviesti ir 575 gimnazijos I–IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokiniai, kurie profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Sutartis sudarė 551 mokinys (vasarą tokias sutartis sudarė 1 042 mokiniai).

Nuo spalio 2 d. prasidės trečiasis rudens priėmimo etapas, prašymus stojantieji galės teikti iki spalio 8 d. Kvietimai bus siunčiami spalio 10 d., sutartys bus pasirašomos spalio 11 d. Primename, kad šiuose etapuose galima nurodyti iki 2 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas. Laisvų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų užpildymas vykstant mokymosi procesui baigsis lapkričio 15 d. (žr. lentelę).

LAMA BPO tvarkaraštis Datos
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2023-10-02 – 2023-10-08 2023-10-16 – 2023-10-22 2023-10-30 – 2023-11-12
Prašymų atitikties formaliesiems reikalavimams tikrinimas 2023-10-02 – 2023-10-09 2023-10-16 – 2023-10-23 2023-10-30 – 2023-11-13
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2023-10-10 2023-10-24 2023-11-14
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas 2023-10-11 2023-10-25 2023-11-15
Profesinio mokymo įstaigos bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pažymi programas 2023-10-12 – 2023-10-13 2023-10-26 – 2023-10-27

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Alytaus profesinio rengimo centro nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Prasideda priėmimas į laisvas mokymo vietas profesinio mokymo įstaigose

Pasibaigus pagrindinio ir papildomo priėmimo etapams, nuo rugsėjo 4 d. prasideda priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas profesinio mokymo įstaigose. Iš viso numatyti 5 tokie etapai (žr. lentelę).

Šiuose etapuose galima nurodyti iki 2 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas. Pirmojo etapo metu prašymus stojantieji galės teikti iki rugsėjo 10 dienos. Teikti prašymus į profesinio mokymo įstaigas gali tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek ir 9–10 klasių mokiniai bei I–IV klasių gimnazistai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Laisvų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymosi procesui baigsis lapkričio 15 d.

LAMA BPO tvarkaraštis

Datos

I

II

III

IV

V

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2023-09-04 – 2023-09-10 2023-09-18 – 2023-09-24 2023-10-02 – 2023-10-08 2023-10-16 – 2023-10-22 2023-10-30 – 2023-11-12
Prašymų atitikties formaliesiems reikalavimams tikrinimas 2023-09-04 – 2023-09-11 2023-09-18 – 2023-09-25 2023-10-02 – 2023-10-09 2023-10-16 – 2023-10-23 2023-10-30 – 2023-11-13
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2023-09-12 2023-09-26 2023-10-10 2023-10-24 2023-11-14
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas 2023-09-13 2023-09-27 2023-10-11 2023-10-25 2023-11-15
Profesinio mokymo įstaigos bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pažymi programas 2023-09-14 – 2023-09-15 2023-09-28 – 2023-09-29 2023-10-12 – 2023-10-13 2023-10-26 – 2023-10-27

Primename, kad šiemet bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 19 748 sutartis. Valstybės finansuojamos vietos skirtos 19 586 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Profesinio mokymo sutartis šiais metais sudarė 19,7 tūkst. asmenų

Šiemet bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 19 748 sutartis (2022 m. – 19 447). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 19 586 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims (2022 m. – 19 290).

Mokslo metus pradės 13 789 asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą (2022 m. – 13 760), iš kurių vidurinį išsilavinimą einamaisiais metais yra įgijęs 2 141 asmuo (2022 m. – 2 400). 5 959 asmenys vidurinio išsilavinimo dar neturi (2022 m. – 5 687), iš jų pagrindinį išsilavinimą einamaisiais metais įgijo 3 899 asmenys (2022 m. – 3 744).

Daugiausia sutarčių šiais metais stojantieji sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 4 110 (2022 m. – 4 007), Paslaugų asmenims – 3 484 (2022 m. – 3 379), Architektūros ir statybos – 2 163 (2022 m. – 2 133), Sveikatos priežiūros 2 012 (2022 m. – 1 919), Socialinės gerovės – 1 579 (2022 m. – 1 572) švietimo sričių programose.

Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras – 2 186. Kauno technologijų mokymo centre mokysis 1 049, Šiaulių technologijų mokymo centre – 960 asmenų. Mokymo programų populiarumas jau keletą metų nesikeičia. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Masažuotojo modulinėje tęstinio profesinio mokymo programoje (473), Transporto priemonių remontininko (442), taip pat Paramediko (396) ir Individualios priežiūros darbuotojo (396) modulinėse profesinio mokymo programose.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Kauno technologijų mokymo centru (443), Marijampolės profesinio rengimo centru (402) ir Šiaulių technologijų mokymo centru (355). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Transporto priemonių remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje (942), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 584 mokiniai, o Kirpėjo – 327.

Sutartys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiemet buvo sudaromos aktyviau: jas sudarė 1 042 gimnazijos I–IV klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2022 m. – 799, 2021 m. – 502). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (495). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 246, Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 106, o Žemės ūkio – 100 mokinių. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (146), Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre (93), Šiaulių technologijų mokymo centre (80). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko picų gaminimo, medienos apdirbimo rankiniais-elektriniais, motoriniais, pneumatiniais įrankiais ir nesudėtingos technologijos sušių gaminimo modulius.

Rugsėjo 4 – lapkričio 15 d. vyks priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas mokymo vietas profesinio mokymo įstaigose.

Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis (2023-09-01)

Su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius (2023-09-01)

Daugiausia moksleivių surinkusios mokymo programos (2023-09-01)

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro, Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro TECHIN nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Per 3,5 tūkst. mokinių kviečiami sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis

Baigėsi šių metų papildomo priėmimo prašymų priėmimas. Dar 3 567 asmenys kviečiami mokytis profesinio mokymo įstaigose (2022 m. – 3 436): 2 675 vidurinį išsilavinimą įgiję (2022 m. – 2 663) ir 892 – jo dar neturintys moksleiviai (2022 m. – 773). Iš jų 3 386 asmuo gaus valstybės finansavimą (2022 m. – 3 293).

Mokytis šiemet kviečiama ir daugiau gimnazijos I–IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių – 286 (2022 m. – 150). Jie dominančios profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimus stojantieji gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), kvietimai išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Rugpjūčio 30–31 d. mokiniai mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis gali sudaryti elektroniniu būdu arba atvykdami į įstaigą.

Primename, kad per pagrindinio priėmimo žiemos ir vasaros etapus jau pasirašyta 16 817 mokymo sutarčių. Iš viso šiais metais skirta 20 610 valstybės finansuojama profesinio mokymo vietų.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas rasite LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Alytaus profesinio rengimo centro nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: el. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.


Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45